Groen Waarschoot dankt de zorghelden

19 Maart 2017

Groen Waarschoot dankt de zorghelden

"Mensen in de zorg hebben zware beroepen. Zorg voor mensen in de eigen omgeving is vaak heel intensief, fysiek en emotioneel. Op de dag van de zorg (19 maart) dankt Groen Waarschoot al deze mensen voor hun niet aflatende inzet. Ze zijn de echte helden," zegt Peter Cousaert, voorzitter van Groen Waarschoot.  Iedereen heeft vroeg of laat zorg nodig. De kleine en grote heldendaden van mensen in de professionele en niet-professionele zorg maken het verschil. "We verspreidden 150 bedankingskaartjes onder mantelzorgers en professionele zorgverleners. We zijn daarmee zeker niet volledig, maar deze bedanking geldt echt voor alle Waarschotenaren die zorgtaken op zich nemen."Lees meer over de zorgcampagne van Groen op