Groen Waarschoot wil beleid voeren

22 Januari 2012

Groen Waarschoot wil beleid voeren

Op 22 januari 2012 organiseerde Groen Waarschoot met de Groen- en sp.a afdelingen van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Yves Moens, voorzitter van Groen Waarschoot, sprak de aanwezigen toe. De afwezigen kunnen de toespraak hier lezen. Beste burgemeester, beste schepenen, beste voorzitters, beste leden en sympathisanten van sp.a en Groen, zonder uitroepteken

We heten u van harte welkom op de
nieuwjaarsreceptie van de sp.a en groen-afdelingen van Zomergem, Lovendegem en
Waarschoot.

Toen Groen Waarschoot vorig jaar
de nieuwjaarsreceptie organiseerde samen met de andere afdelingen van sp.a en
Groen was onze afdeling nog een éénmansbedrijf. Een goede onderneming, maar wel
één die dringend nood had aan expansie. Er veranderde ondertussen wel wat. Op
enkele maanden tijd werden we een enthousiaste groep van 7 diverse
persoonlijkheden. Waar het verschil tussen de jongste en de oudste groter is
dan in gelijk welke partij. Kwalitatieve en duurzame groei noemen we zoiets.
Samen met Gwendolyne, Trees, Jeroen, Tijl, Peter en Francisca vorm ik een groep
met vernieuwende ideeën en gezond groen verstand, met de ambitie om ideeën om
te zetten in beleid.

Waarom is de ecologische partij
in Waarschoot noodzakelijk? We willen hiervoor enkele vragen stellen. Had de
nieuwe dorpskern er hetzelfde uitgezien mocht Groen in de meerderheid hebben
gezeten? Meer groen had toch gekund? Was er zoveel verkaveld als vandaag het
geval is? Zouden verkavelingen op dezelfde manier zijn gebeurd of zetten we
meer in op zorgmogelijkheden in nieuwe wijken? Of hadden we manieren gezocht om
(gezamenlijke) nutsfuncties aan de rand van de verkaveling samen te brengen?
Besteedt het huidige bestuur voldoende aandacht aan de lokale handel? En stond
kwalitatief wonen tegen een degelijke prijs voldoende hoog op de agenda?

We hadden het huidige beleid in
Waarschoot kunnen versterken.

Vrienden, laat ons naar de
toekomst kijken?

Waarschoot kan investeren in een
duurzaam bedrijventerrein, met een goed openbaar vervoer van en naar het terrein,
met uitsluitend lichte en niet vervuilende industrie, met bedrijven die CO2-neutraal
zijn en die hun afval en materialen samen kan beheren. Het is belangrijk dat
die bedrijven jobs creëren. We zullen in de komende weken een voorstel doen aan
het Waarschootse bestuur om het nieuwe bedrijventerrein op een ecologische en
duurzame manier in te plannen.

Weten we vandaag voldoende wie
het moeilijk heeft in Waarschoot? Groen wil dat Waarschoot een warme, sociale
en groene gemeente is en blijft: duurzaam en verdraagzaam.

Daarom moeten we van het sociaal
huis een open huis maken, waar mensen met al hun vragen terecht kunnen: over
werk, over wonen, over dienstencheques. Voor jongeren en ouderen, werkenden en
niet werkenden. Waar ook aandacht is voor gezonheidsbevordering. Een huis
waarin zich verschillende diensten kunnen huisvesten. Samenwerking is dé manier
om aan de kleine en grote noden van de Waarschotenaar tegemoet te komen.

Groen Waarschoot wil ook een
aanpak waarbij we nog beter luisteren naar wat leeft bij de inwoners van
Waarschoot. Een taak die lokale mandatarissen meer ter harte kunnen nemen.
Burgers werden mondiger en kunnen steeds beter verwoorden wat voor hen
belangrijk. Burgers zien zelf soms beter oplossingen voor de uitdagingen in hun
straat of buurt. Hij is niet de lastige klant voor wie hij vaak wordt
versleten. Het is een inwoner van wie de kennis over het dagelijkse leven in de
gemeente moet worden gebruikt om het juiste beleid te voeren. Dit gaat verder
dan de gewone inspraakkanalen waar vaak dezelfde mensen elkaar ontmoeten. En
het betekent ook dat burgers inzicht krijgen in de beslissingen en de
financiering van de gemeente.

Laat ons ? om te eindigen - nog
eens onderstrepen dat we zeer blij zijn met de stevige alliantie die we enkele
maanden geleden aangingen met de sp.a. We zijn niet één, niet geheel en
ondeelbaar, laat staan inwisselbaar. Maar we geloven dat onze samenwerking tot
een geloofwaardig, toekomstgericht, ecologisch en sociaal project zal leiden
voor Waarschoot. Voortbouwend op wat al goed is in Waarschoot, met ruimte voor
nieuwe slimme oplossingen voor zaken die voor de burgers belangrijk zijn. Zo
kunnen we een volwaardige partner worden in het Waarschoots beleid.

We borduren met het kartel voort
op de goede samenwerkingsverbanden die ook in Lovendegem en Zomergem bestaan.
En sinds vorige week ook in Eeklo werd aangekondigd. We zijn zeer blij dat de
voorzitters van sp.a en Groen de tijd vonden om naar Waarschoot af te zakken om
deze goede samenwerkingen kracht bij te zetten.

We danken u voor uw steun hier
vandaag. Dat geeft ons het enthousiasme om hard verder te werken aan een
'swingend' Groen Waarschoot.