Groen wil kinderarmoede aanpakken

19 April 2013

Groen wil in het sociaal beleid van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem bijzondere aandacht voor kinderarmoede. De Groen-afdelingen werkten samen een projectvoorstel uit. Via zogenaamde Eigen Kracht Conferenties wordt in de directe omgeving van mensen naar oplossingen gezocht voor problemen.  In tijden van crisis leven nog meer mensen in armoede. Dit dreigt de komende jaren enkel maar te groeien. Deze week bleek uit cijfers dat 1 op 10 kinderen in armoede leeft. Een schandalig cijfer.

 "Armoede is meer dan alleen een gebrek aan inkomen. Armoede zorgt voor isolement, is een ziektebron én zorgt voor heel veel stress", zegt Peter Cousaert, voorzitter van Groen Waarschoot. Mensen zijn vooral bezig met overleven en maken zich zorgen over de volgende factuur. Bij kinderen zorgt dit ervoor dat ze zich minder ontwikkelen. Zo hebben kinderen in armoede op 4-jarige leeftijd al een woordenschat die de helft kleiner is dan kinderen die niet in armoede leven. "De gevolgen die ze daar ook als volwassenen ondervinden zijn niet te onderschatten", meent Cousaert.

2 concrete voorstellen

We hebben nood aan een aanpak waarbij het ganse gezin wordt ondersteund. Groen wil daarvoor Eigen Kracht Conferenties opzetten, waarbij een coördinator met de persoon in armoede op zoek gaat naar oplossingen in de directe omgeving van mensen (familie, buren, vrienden). De coördinator wordt aangeworven door het OCMW en ondersteunt de cliënt bij het zoeken van oplossingen. "In de eerste plaats willen we ons daarbij richten op gezinnen of alleenstaanden met jonge kinderen", zegt Cousaert.

Ervaring in Nederland toont aan dat Eigen Kracht Conferenties vaak tot verrassende en creatieve oplossingen leiden voor probleemsituaties. Door deze werkwijze worden verborgen krachten binnen de directe omgeving van mensen aangeboord. Mensen kunnen daarenboven maximaal beslissen over hun eigen leven. Zo kiezen ze bijvoorbeeld zelf wie ze rond de tafel willen brengen.

"Daarenboven willen we graag samenwerken met scholen, jeugdbewegingen, sociale verhuurkantoren enz om mensen in armoede nog beter te kunnen bereiken", zegt Lut Van der Spurt, OCMW-raadslid voor Groen Lovendegem. "We willen daarvoor ook een knipperlichtenlijst ontwikkelen. Zo'n instrument lijst de signalen op die kunnen wijzen op armoede. Aan de hand van een dergelijk instrument moeten deze organisaties beter in staat zijn in te schatten wie in armoede leeft. Ze kunnen dan helpen met de toeleiding naar de OCMW's. Dit mag evenwel niet leiden tot stigmatisering van mensen in armoede.

Kosteloos

Het voorstel werd uitgeschreven door Lut Van der Spurt (OCMW-raadslid Groen Lovendegem), Bart Bonroy (voorzitter Groen Zomergem en toekomstig OCMW-raadslid) en Peter Cousaert (voorzitter Groen Waarschoot) en aan de betrokken OCMW-besturen voorgelegd.

"Een bijkomend voordeel van ons voorstel is ook dat het in principe bijna kosteloos is voor de besturen. We willen immers een beroep doen op middelen voor de aanpak van kinderarmoede van minister van armoedebestrijding Ingrid Lieten", zegt Bart Bonroy van Groen Zomergem.

Het volledige voorstel leest u hier.