Groen Zomergem vraagt invoering van een vragenhalfuurtje

05 Mei 2013

Groen Zomergem vraagt invoering van een vragenhalfuurtje

Goen Zomergem start een petitie rond het invoeren van een vragenhalfuurtje op de gemeenteraad. U kan deze ondertekenen.

hier

Op de gemeenteraad van 25 april diende Groen een voorstel in om voor elke gemeenteraad een vragenhalfuurtje in te voeren om zo bewoners en verenigingen de mogelijkheid te geven zaken voor te leggen aan het gemeentebestuur.

 

Groot was onze verbazing wanneer bleek dat de meerderheid dit idee niet genegen is. Het past nochtans perfect in één van hun 10 werven. Iedereen steunt toch de principes van inspraak en democratie, dachten we.

 

Meer en meer zijn we de indruk aangedaan dat CD&V Zomergem vooral loze beloftes maakte in haar verkiezingspropaganda. Misschien daarom dat hun verkiezingsprogramma niet meer op hun site te raadplegen is?

 

 

Volgens schepen Lambert bevat het voorstel een te hoge drempel en is het schepencollege voldoende toegankelijk.

 

Doel van ons voorstel is echter niet om burgemeester en schepenen te kunnen aanspreken (wat inderdaad kan op hun spreekuur, de vele activiteiten waarop ze aanwezig zijn, ...) maar om een voorstel vanuit de inwoners en verenigingen zelf aan de gemeenteraad te kunnen voorstellen.

En deze bestaat tot nader order uit daarin verkozen raadsleden, van meerderheid én oppositie.

 

In ons voorstel moet een vraag ook maar 3 dagen voor de betreffende raadszitting worden ingediend en moet dat mogelijk zijn via een website. De enige hoge drempel zou dan het spreken in het openbaar zijn, maar het is net die mogelijkheid die we willen creëren. Wie vandaag voorstellen indient, wordt immers niet noodzakelijk zelf uitgenodigd om dat op de gemeenteraad te komen voorstellen. Gemeenteraadsleden krijgen zo nooit het volledige verhaal uit eerste hand, maar de interpretatie van het schepencollege en administratie.

Uiteraard hoeft een beslissing niet op die raadszitting zelf genomen te worden. Voordeel is dat er geluisterd kan worden, dat een eerste debat met aanhalen van voor- en nadelen vanuit de gemeenteraad kan volgen. Op die manier kan de raad bijvoorbeeld ook aan de indieners vragen het voorstel verder uit te werken, rekening houdend met eventuele praktische bezwaren.

 

Ons voorstel past perfect in het plaatje van de verzoekschriften die mogelijk zullen worden. Wij gaan nog een stap verder en geven de indieners van verzoekschriften de mogelijkheid het te komen toelichten op de gemeenteraadszitting.