Groene mijmering bij de OCMW-raad van 24 oktober 2016

28 Oktober 2016

Groene mijmering bij de OCMW-raad van 24 oktober 2016

  Ondertussen is het voor mij al een gewoonte geworden: elke derde maandag van de maand is het OCMW-raad. Op de laatste vergadering kwam ik even terug op het vorige verslag omdat  het Groene voorstel niet werd vermeld om toch iets meer transparantie aan de dag te leggen bij 'bestekken zonder openbare bekendmaking' wanneer aannemers aangeschreven worden voor het indienen van offertes voor opdrachten voor het OCMW. De voorzitter en de secretaris garandeerden mij dit verder te bekijken. 

Omdat de integratie van het OCMW in de gemeente voor Groen een belangrijk dossier is, informeerde Groen ook nog eens naar de beheersovereenkomst die hierover opgesteld werd. Deze beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW wordt eind november besproken op het BOC (bijzonder onderhandelingscomité). Dat is een overlegplatform met de gemeente, het OCMW en de vakbonden. Nadien wordt in december deze beheersovereenkomst geagendeerd op de OCMW-raad. Groen is alvast zeer benieuwd naar de inhoud ervan.  

Verder was er ook engagement van het OCMW om in te stappen in het systeem voor minimale levering aardgas.  Concreet houdt dit in dat de aardgasfactuur van rechthebbenden voor 70% gedragen wordt door Eandis en voor 30% door het OCMW. Het OCMW kan er wel voor opteren om die 30% terug te vorderen van de rechthebbenden. Dit wordt geval per geval bekeken. 

Tot slot was er in de openbare zitting nog de toewijzing van een renovatieklus in een OCMW-woning. Niet onbelangrijk omdat dit huis een belangrijke functie heeft in het kader van de OCMW-dienstverlening en ook Groen vindt dat het OCMW haar patrimonium in goede staat moet houden.  Daarna vond de de gesloten zitting plaats waar de leden van de OCMW-raad zich opnieuw met grote sereniteit en mededogen gebogen hebben over tal van individuele dossiers die opnieuw tot in de puntjes voorbereid waren door de maatschappelijk assistenten van het OCMW. Zij verdienen een dikke pluim voor het vele, vaak onzichtbare, werk dat zij in onze gemeente verrichten.

Na afloop reed ik naar huis met deze gedachte in mijn hoofd: het gevoel mensen te kunnen helpen en kansen te geven, maakt van het OCMW-mandaat een zeer dankbaar mandaat.  

Bij vragen: Contacteer Werner De Wael - OCMW raadslid - 0471874802 - [email protected]