Groene Pluim voor Actiecomité Lieve-R-Zuiver

19 November 2017

Groene Pluim voor Actiecomité Lieve-R-Zuiver

Voor de derde keer reikte Groen Waarschoot een Groene Pluim uit aan een individu of vereniging die zich inzet voor het sociale of het milieu. Actiecomité Lieve-R-Zuiver volgt Drukkerij Martens op. "We eren de mensen van het actiecomité voor hun tomeloze strijd voor de open ruimte, een leefbare leefomgeving en gezonde natuur", zegt Peter Cousaert, voorzitter van Groen Waarschoot. Fons Standaert, woordvoerder van Lieve-R-Zuiver onderstreept dat de strijd nog niet gestreden is. "Peter Cousaert en zijn afdeling hebben van bij het begin voor ondersteuning gezorgd achter de schermen." Op 8 oktober hield Lieve-R-Zuiver nog een succesvolle wandeling waar maar liefst 300 sympathisanten een bijdrage leverden aan de financiële noden om de juridische strijd tot het einde te voeren. Daar zijn we hen heel erkentelijk voor", zegt Fons Standaert.

Het actiecomité sprak de leden en sympathisanten van Groen Waarschoot toe en gaf een stand van zaken van het dossier. Het dossier is zowel voor de milieuvergunning als voor het stedenbouwkundig dossier in de laatste fase beland. We wachten op beslissingen van de Raad voor vergunningsbetwistingen en de Raad van State.

Het actiecomité Lieve-R-Zuiver met Kristof Calvo en Peter Cousaert