Het mag wat minder vooruit gaan in Zomergem

11 Maart 2013

Het mag wat minder vooruit gaan in Zomergem

Het was ons op voorhand beloofd: het zou vooruit gaan met Zomergem.  Sinds het laatste schepencollege mogen we dat letterlijk nemen, in de G. Gezellestraat kan je weer sneller rijden: de verkeersdrempels zullen verdwijnen.

 

Deze drempels werden er door het vorige bestuur gelegd om de veiligheid van de trage weggebruiker (het Kattestraatje komt er op uit, er zijn geen voet- noch fietspaden) te verhogen.

 

Snelheid ook in het nemen van beslissingen. Met 10 mensen in de gemeenteraad doe je wat je wil, uiteraard, dat hoorden we vroeger al.

Dat de mening van bewoners meetelt is logisch. Maar een beslissing rond mobiliteit en verkeersveiligheid neem je normaal in overleg met je mobiliteitscommissie.

Dezelfde snelheid vinden we echter niet terug in het samenstellen van de adviesraden na de gemeenteraadsverkiezingen. Zomergem heeft op dit moment dus helemaal geen mobiliteitscommissie. Laat staan dat deze geraadpleegd zou zijn.

 

Uit het kleinste magazine mochten we in het najaar van 2012 toch eerder opmaken dat CD&V ook wel begaan was met inspraakprocedures, met de trage weggebruiker en in dat kader ook het STOP principe (stappen, trappen, openbaar vervoer, dan pas personenwagen) wil hanteren, met aandacht dus voor de trage weggebruikers...

 

Nu blijkt uit onderzoek dat 85% van de gebruikers de snelheid respecteert in de G. Gezellestraat.

 

Enerzijds betekent dit dus dat je als zwakke weggebruiker 15% kans hebt dat je er een te snelle wagen tegen komt; hopelijk zag je kind deze net op tijd. Wagens mogen er immers ook in de bochten inhalen.

 

Anderzijds zou dit er op kunnen wijzen dat de drempels hun nut hebben en er voor zorgen dat de meesten (misschien enkel uit noodzaak door de drempels?) wel voldoende traag rijden?

 

Een ander argument is schade aan de woningen door de drempels: deze wordt dan allicht veroorzaakt door zij die té snel over de kussens gaan. Zou het dan niet logischer zijn om te besluiten:

- dat de kussens hun nut hebben

- dat er nog extra remmende maatregelen nodig zijn om de laatste 15% ook op andere gedachten te brengen?

 

De straat zal heraangelegd worden in het kader van de rioleringswerkzaamheden.

 

Groen is dan ook voorstander om ze dan zodanig aan te leggen dat de trage weggebruiker beschermd is en in afwachting de kussens te laten liggen en na te gaan of er eventueel nog andere maatregelen nodig zijn.

 

En mochten de kussens verdwijnen nu ze er voor hebben gezorgd dat 85% de regels respecteert, vragen we dat deze situatie blijvend wordt opgevolgd, zodat de kussens terug kunnen komen eens dat percentage te laag is geworden nu de remmer weg is. Best eerst eens navragen bij het college waar de ondergrens daarvoor ligt.

 

Wordt vervolgd op de eerstkomende gemeenteraad.