Hoogspanningsstation Horta: bezwaarschrift Groen! Zomergem

02 Mei 2011

Hoogspanningsstation Horta: bezwaarschrift Groen! Zomergem

Groen! is uiteraard voorstander van duurzame groene energie. Er is dan ook nood aan een beter elektriciteitsnet, zodat alle nieuwe projecten voor het opwekken van stroom makkelijker en voldoende kunnen aangesloten worden. Op termijn moeten mensen hunelektrische wagen bvb. thuis kunnen opladen, dat gaat niet elke dag lukken met zelf opgewekte stroom (winter, 's nachts, ...).Investeringen in hoogspanningsleidingen zijn noodzakelijk om offshorewindenergie en andere projecten met het binnenland te verbinden.

Groen! vindt deze investeringen belangrijk en staat daar positief tegenover.

Vandaag de dag is het net nog te veel voorzien op transport van stroom vanuit kerncentrales.

Ook voor duurzame energie moet er dus transport zijn.

Het net moet verder uitgebouwd en aangepast worden.

Dit betekent NIET dat deze leidingen en hoogspanningsstations dan maar overal en ten koste van alles mogen worden ingeplant.

Alle opties moeten voldoende worden onderzocht en tegen elkaar worden afgewogen.

Als we de kerncentrales willen gesloten krijgen, moeten we er voor zorgen dat de alternatieven doorgang kunnen vinden.

MAAR daar verliezen we de leefbaarheid van een regio zeker niet bij uit het oog! Open ruimte behouden is belangrijk!

De Elia-projecten Horta en Stevin zijn nodig voor de duurzame energie (die ook vervoerd moet worden), maar Horta pleegt wel een grote roofbouw op een stuk open ruimte (landbouwgebied).

Op zich is het vreemd dat voor een dergelijk GRUP geen plan-MER moest worden opgesteld.

De ontheffingsaanvraag is goedgekeurd met argument dat er GEEN alternatieve locaties zijn (moet terhoogte van kruising 2 hoogspanningsleidingen en in industrieterrein is geen plaats).

Dit is volgens Groen! onvoldoende onderzocht.

Het station plaatsen in industrieel gebied te Langerbrugge is technisch mogelijk, maar duurder.

Groen! blijft zeggen dat deze mogelijkheid degelijker bekeken moet worden. Vooraleer de beperkte open ruimte die er nog is op te offeren, moeten alle alternatieven onderzocht zijn.

Het voorziene station is ook zeer groot, dus in een open gebied moeilijk te verstoppen.

In de plannen zit wel een landschapsstudie. Een groene inkleding is voorzien, maar een gebouw van dergelijke omvang kan je moeilijk verstoppen; er wordt ook gerekend op de goodwill van de aanpalende landbouwers om groenkanten aan te leggen.

Deze groengordel moet dus duidelijk opgenomen worden en afdwingbaar gemaakt worden. Elia moet ook zelf instaan voor de aanleg en het onderhoud ervan, ook buiten de eigen site.

Daarnaast moet er ook onderzocht worden of het gebouw niet deels ingegraven kan worden waardoor de uiteindelijke bovengrondse hoogte niet boven de reeds aanwezige serregebouwen zou uitkomen. Indien technisch mogelijk, moet dat gerealiseerd worden.

Groen! Zomergem is ook niet akkoord met de voorgestelde inplantingsplaats. Waarom heeft men niet meer nagegaan of het gebouw niet dichter naar de N9 zou kunnen gerealiseerd worden; meer naar de reeds bestaande gebouwen toe, minder in de open ruimte.

 

In bijlage een voorbeeld bezwaarschrift.

Dit kan ingediend worden op de gemeente.