Inauguratie van de verkozen gemeenteraadsleden

29 Januari 2013

Nieuwe zittingsperiode 2013 ? 2018  Kartel Groen-Sp.a  3 gemeenteraadsleden en 1 OCMW-raadslid sterk    

De inauguratievergadering op donderdag 3 januari 2013 was wellicht een van drukst bijgewoonde gemeenteraden ooit. De publieke opkomst was terecht heel groot want er waren tal van nieuwkomers in de gemeenteraad en de verkiezing van de OCMW- en Politieraad was niet noodzakelijk een uitgemaakte zaak. Het feit dat voor het eerst in de naoorlogse geschiedenis de CD&V tot een coalitie verplicht was, en dat er voor eerste een Groene fractie zetelt, zorgden mee voor extra belangstelling.

Voor het kartel Groen-sp.a legden achtereenvolgens Sofie Vercoutere, Terry Gyselbrecht en Stefaan Dewerte de eed af. Na de eedaflegging werden de verkiezingen voor de OCMW- en Politieraad gehouden. Omdat elk gemeenteraadslid voor beide raden over meer dan één stem beschikt, en nooit vaststaat naar wie de stemmen van het VB gaan, blijft dit een spannende gebeurtenis. Verrassingen bleven echter uit. In de nieuwe OCMW-raad zetelen: Lut Van der Spurt (Groen), Carla Genbrugge en Wouter Ryckaert  voor N-VA, Chantal De Bruyne (Open VLD), Martine De Meyer , Mieke Goethals, Lieve Borstlap, Arseen Hebbrecht en Caroline Fredrick  voor CD&V. Onze tweede kandidaat Walter Storms miste zijn zitje op twee stemmen na.

Voor de politieraad kregen elk van de 7 kandidaten 12 stemmen, maar de regel van anciënniteit en leeftijd werkte tegen onze kandidaat Stefaan Dewerte. Werden wel verkozen: Heli de Keyser, Jeroen Van Acker en Etienne Verstraete (CD&V) en Mouton Nick (N-VA).

Na de formaliteiten kregen de gemeenteraadsleden het woord. Onze lijsttrekkers pleitten voor een constructieve samenwerking en voor een open debatcultuur:

Sofie Vercoutere (sp.a): "We wensen alle verkozenen veel doorzettingsvermogen, authenticiteit, energie en integriteit bij het vervullen van hun mandaat. Voor Groen-sp.a betekent dit doorbreken van de absolute meerderheid sinds jaar en dag, een flinke stap vooruit naar meer dialoog en zo meer democratie.

Uiteraard zijn we er nog niet helemaal. Wij hopen dat er ook naar de oppositie zal worden geluisterd en dat er over partijgrenzen heen constructief kan worden samengewerkt. In dat opzicht betreuren wij dat de burgemeester opnieuw de voorzitter van de gemeenteraad is en niet een ander lid of, zoals ze in sommige gemeentes wel aandurven, een gemeenteraadslid van de oppositie is. Maar goed, misschien kan dat wel bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

Daarnaast zullen we als oppositiepartij(en) de kritische toets blijven zijn voor het beleid. We zullen blijven én versterkt (want nu zijn we met 3) waken over het beleid van de meerderheid en nagaan of dat beleid wel voldoende aandacht heeft voor mensen die ondersteuning nodig hebben, voor kinderen en gezinnen, voor duurzame ontwikkeling en verkeersveiligheid. Veel succes allemaal!"

 

Terry Gyselbrecht (Groen): "Voorzitter, ik sluit mij aan bij de felicitaties van mijn kartelgenote. Ook bij haar goede wil om voorstellen te wegen op hun verdienste en die niet af te schieten op basis van wie die voorstellen doet.

Deze inauguratievergadering markeert het einde van een halve eeuw politieke monocultuur. Dat is voor de democratie in onze gemeente een zeer goede zaak. Deze gemeente is te lang gepolariseerd en verzuild geweest. Daar komt vandaag, althans politiek, een eind aan.

Een inauguratievergadering moet een feestelijke gebeurtenis zijn. Het lijkt me daarom nu niet het moment om op inhoudelijke dossiers in te gaan. Maar over de vorm wil wel één ding kwijt. Ik heb de afgelopen jaren regelmatig een gemeenteraad van op de tribune gevolgd. Het publiek is vandaag in groten getale opgekomen, maar dat zal vanaf de volgende gemeenteraad niet meer het geval zijn. Dat komt omdat hier geen debatcultuur bestaat. U hebt de politiek daarmee geen goede dienst bewezen. Het is natuurlijk het volste recht van het college en van de meerderheid om de besluitvorming in dit forum voor te bereiden, maar dat betekent niet dat hier het debat niet kan worden gevoerd. De afgelopen jaren had ik de indruk dat er voor de meerderheid een spreekverbod gold, of dat de leden van de meerderheid geen mening hadden.

Voorzitter, ik blijf niet lang stilstaan bij het verleden. Wij zullen het in ieder geval over een andere boeg gooien. Niet alleen wat de inhoud van de dossiers betreft, maar zeker ook wat de debatcultuur betreft. Voor ons waait er een nieuwe gunstige wind, en ik hoop van harte dat ook de meerderheid daar gebruik van zal maken."