Kinderarmoede aanpakken via hulp uit de buurt

10 April 2016

Kinderarmoede aanpakken via hulp uit de buurt

Groen Waarschoot verwelkomt met groot enthousiasme de aankondiging van het gemeente- en OCMW-bestuur om de kinderarmoede aan te pakken. "Maar er is meer nodig dan vandaag. Het bestuur communiceert nu vooral wat ze al doet en verkoopt dat als nieuw beleid. Met ons voorstel van de Eigen Kracht Conferenties breiden we de aanpak op een zeer zinvolle manier uit", zegt Peter Cousaert, voorzitter van Groen Waarschoot.  armoede

Kinderen in hebben op vierjarige leeftijd al een woordenschat die de helft kleiner is dan kinderen die niet in armoede leven. Dat is één van de problemen waarmee mensen in armoede kampen. De gevolgen die ze daardoor ook als volwassenen ondervinden zijn niet te onderschatten. "We moeten echt in actie schieten, want in Waarschoot is er meer armoede dan je zou denken?", zegt Peter Cousaert.

 

Oplossingen in de onmiddellijke omgeving

 

Via zogenaamde Eigen Kracht Conferenties wordt in de directe omgeving van mensen naar oplossingen gezocht voor hun problemen. Het is een methodiek die in Nederland al veelvuldig wordt ingezet. De persoon in armoede gaat in zijn of haar directe omgeving op zoek naar oplossingen: bij familie, buren, vrienden. In Nederland zien we dat op die manier ongeveer 18 concrete oplossingen per gezin worden gevonden. Voorbeelden zijn: hulp bij huiswerk door een nonkel of tijdelijke opvang door een buur.

 

Degelijke ondersteuning

 

De boodschap is niet: we laten mensen aan hun lot over. Integendeel, een maatschappelijk werker van het OCMW ondersteunt de cliënt bij het zoeken van oplossingen in de buurt. Dat is een andere rol, maar minstens even intensief als wat maatschappelijk werkers nu doen.

 

In Nederland zien we dat 80% van de oplossingen in de buurt worden gevonden. Voor de andere 20% moet de klassieke hulpverlening instaan.

 

Groen heeft hiervoor de expertise in huis en is bereid dit proces mee te ondersteunen.