kort nieuws uit college en gemeenteraad

06 Mei 2009

Het gemeentebestuur heeft de bedoeling om de zone voor gemeenschapsvoorzieningen in de Mispelare volledig aan te kopen. In een eerste fase zal hierop de vrachtwagenparking worden aangelegd. KMO-zone Mispelare - zone voor gemeenschapsvoorzieningenHet college van burgemeester en schepenen heeft een principieel akkoord bereikt met Veneco² over het inrichten van de vrachtwagenparking. Veneco² zal het voorstel nu verder uitwerken en terugkoppelen naar het gemeentebestuur.

Meer info bij Eddy De Mits, secretaris, 09 370 75 75, [email protected].

Nieuwe kerstverlichting

De voorbije kerstperiode haalde de kerstverlichting van onze gemeente meermaals de pers. Vandalisme en defecten zorgden voor heel wat frustraties bij de gemeentelijke technische dienst.

Het college heeft dan ook een voorstel tot vernieuwing van de verlichting goedgekeurd. Het nieuwe voorstel stelt duurzaamheid en efficiëntie centraal. Concreet zal de huidige verlichting worden vervangen door ledverlichting. Tegelijkertijd wordt de verlichting ook beperkt en wordt het budget verhoogd.

Meer info bij Ronny Ryckaert, hoofd technische dienst, 09 372 75 04, [email protected].

Aanpak wateroverlast Parklaan-Eikendreef

Het college van burgemeester en schepenen heeft het voorstel van studiebureau Goegebeur ? Van den Bulcke uit Eeklo goedgekeurd rond de aanpak van de wateroverlast in de Parklaan-Eikendreef. De werken zullen worden uitgevoerd in opdracht van de TMVW-Aquario.

Deze opdracht zal worden gefinancierd via de exploitatieportefeuille van de gemeente Zomergem binnen Aquario. De kost wordt geraamd op 6 595 euro, exclusief BTW.Meer info bij Ronny Ryckaert, hoofd technische dienst, 09 372 75 04, [email protected].

Centraal onthaal in gemeentehuis

Zowat 15 jaar na de opening van de nieuwe vleugel van het gemeentehuis blijven bezoekers het moeilijk hebben met het vinden van de ingang. De communicatiedienst werkte nu een voorstel uit waarin extra belettering en het inrichten van een centraal onthaal een einde moeten maken aan de zoektocht van deze mensen.

Er werd alvast overleg gepleegd met de Cel Onroerend Erfgoed, alle betrokken diensten zaten ook samen rond tafel om hun ideeën rond de inrichting van een centraal onthaal op papier te zetten.

De komende maanden wordt het project verder uitgewerkt.

Meer info bij Michael Tack, communicatieambtenaar, 09 3218 95 50, [email protected].

Aankoop eerste deel vuilnisbakken

In de beleidsnota 2009 wordt de vernieuwing van alle vuilnisbakken in Zomergem voorzien. Een eerste deel werd reeds toegewezen. Het gaat over de vernieuwing van de vuinisbakken die in de buurt van een bushokje staan. Vervoersmaatschappij De Lijn komt hier immers tussen in de kosten.

In totaal werden 18 vuilnisbakken aangekocht voor een bedrag van 2 146,50 euro.

Meer info bij Ronny Ryckaert, hoofd technische dienst, 09 372 75 04, [email protected].

Aankoop beamer uitleendienst

De gemeentelijke uitleendienst heeft een nieuwe beamer aangekocht. De aankoop werd gegund aan de firma Spice 'n Sound uit Zomergem voor een bedrag van 1 549 euro.

Meer info bij Sylvia Vandaele, jeugdconsulent, 09 218 95 50, [email protected].

Aankoop speeltuigen en straatmeubilairspeelpark Den Boomgaard

Boer Belgium bvba uit Antwerpen en Kompan NV uit Aalter zullen de speeltoestellen voor het nieuwe speelpark in Oostwinkel leveren.

Boer levert voetbaldoeltjes, een taludglijbaan, een kabelbaan en een zandspeeltoestel voor een bedrag van 20 040,69 euro. Kompan levert een vogelnestschommel en een tienertoestel voor een bedrag van 16 562,55 euro.

Ook de aankoop van zitbanken werd gegund. Urbagref NV uit Wetteren zal 7 banken leveren voor een bedrag van 4 654,39 euro.

Meer info bij Sylvia Vandaele, jeugdconsulent, 09 218 95 50, [email protected].

Interieur bibliotheek wordt vernieuwd

De hoofdbibliotheek krijgt een facelift. Eerder werd er al flink gesnoeid in het aanbod zodat de collectie beter tot zijn recht komt. Nu worden ook de meubels vervangen door gebruiksvriendelijkere exemplaren.

De firma BibliDesign bvba uit Mortsel zal 7 mobiele rekken voor non-fictie, 2 themastandmeubels, meubel nieuwe aanwinsten, 2 boekenwagens, een tijdschriftenmeubel en aanvullend drie aanbouwrekken leveren voor een bedrag van 14 866,98 euro.

Meer info bij Marie-Christine Maenhout, bibliothecaris, 09 372 68 89, [email protected].