Lievegem in de Statiegeldalliantie

05 Februari 2018

Lievegem in de Statiegeldalliantie

Zomergem treedt toe tot de Statiegeldalliantie

Op voorstel van Groen besliste de gemeenteraad van Zomergem om toe te treden tot de statiegeldalliantie. Groen Lievegem wil dat Lievegem als geheel toetreedt en dat dus ook de Lovendegem en  Waarschoot zich nog in 2018 aansluiten. Minister Schauvliege, die in 2018 beslist of er in Vlaanderen statiegeld komt, ontvangt daardoor van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem de boodschap “Lievegem wil statiegeld”.

 

Peter Cousaert: “Ondanks alle preventie- en opruimcampagnes in onze gemeenten, lukt het maar niet zwerfvuil terug te dringen. Daarom pleiten we voor de enige oplossing die werkt: statiegeld op blikjes en plastic flessen.”

Annemie De Bie vult aan: “Daarom vragen we aan onze drie gemeenten dat ze aansluiten bij de statiegeldalliantie, zodat we een duidelijk standpunt innemen.”

Groot draagvlak

Lut Van der Spurt haalt aan de invoering van statiegeld het zwerfafval met zo’n 40% zou kunnen doen afnemen. Een cijfer dat trouwens ook door minister Schauvliege wordt gehanteerd. Volgens verschillende bevragingen zijn 3 à 4 op 5 mensen voorstander van statiegeld. 37 landen bewijzen dat statiegeld op plastic flessen en blikjes werkt. 

Waarom een goed idee?

Peter geeft nog aan dat de invoering van statiegeld om meerdere redenen een goed idee is: doordat er bijna geen lege flesjes of blikjes meer terecht komen in de straten, de bermen is er minder opruimwerk nodig door geëngageerde inwoners en gemeentediensten, en vermindert ook het dierenleed. Ook dieren hebben immers te lijden onder het afval dat op hun weides en zo in hun voedsel terecht komt.

Lovendegem en Waarschoot

In Lovendegem en Waarschoot lijkt er draagvlak voor dit voorstel. De burgemeester en schepen van Lovendegem reageerden al positief op het voorstel. In Waarschoot zal het schepencollege zich binnenkort buigen over dit voorstel.