Mobiliteit

04 Oktober 2012

Mobiliteit

Op vlak van mobiliteit hebben we heel wat zaken kunnen doen:  De

 • knelpunten van de bestaande voetpaden en fietspaden werden opgelijst in functie van veiligheid en rekening houdende met mindervaliden en gebruiksvriendelijkheid
 • De mobiliteitscommissie kwam regelmatig samen
 • Inrichting informatie avonden (fietspaden, aanleg riolering).
 • Aankopen van dienstfietsen voor het gemeentepersoneel  voor kleine verplaatsingen tussen de verschillende diensten
 • Deelname aan de dag van de trage weg
 • Fietshelmpjes voor kleuters van 2,5 jaar
 • Een sneeuwploeg en een strooier op de zitmaaier om fietspaden sneeuwvrij te houden
 • Veegmachine (onderhoud fietspaden/ voetpaden)
 • Vernieuwen voetpaden 
  • Molenpark 
  • A Claeyspark
  • Chrysantenstraat
  • Tuinwijk- Motje
  • Bevrijdingsstraat
 • Onderhoud en aanleg fietspaden 
  • Spinhoutstraat 
  • Stoktevijver
  • BH Ryckaertstraat
  • Vernieuwen deel fietspad Kruisstraat
 • Trage wegen en kerkwegels werden beter onderhouden
 • Overdekte fietsstallingen (Kerk/ Den Boer)
 • Plaatsen extra bushokje
 • Bushokjes voorzien van fietsstallingen
 • Plaatsen van verkeersremmende maatregelen
  • potloden aan school Ronsele; IBO Vlinder; school Oostwinkel
  • verkeerskussens school Ronsele; speelpark den Boer; IBO Vlinder, Eikendreef; Guido Gezellestraat-Hogenbrandwegel; Korteboeken
  • evalueren en aanpassen verkeerssituatie aan Oepites, Kwadrant, school St Vincentius
  • LED-borden 30km/U aan de scholen op zonne-energie
  • Waarschuwingsborden langs het Schipdonkkanaal aan drukke oversteekplaatsen
  • Regelmatige flitscontroles aangevraagd via de politie
   • Verplaatsbaar LED-bord in de straten van Zomergem 
  • Verkeersvrij maken van jeugdsite in Hofbouwstraat op zondagmiddag
 • Verkeersproblematiek in samenspraak met Nevele voor de Durmstaat-Zomergemstraat
 • Dagdagelijks klein onderhoud van de wegen door oprichting van Kamionet (mobiele herstelploeg voor snelle uitvoering van dringende onderhoudswerken waarbij de veiligheid in het gedrang zou komen)
 • Parkeercampagne
  • Langparkeerders weren uit de dorpskern dmv parkings te promoten
  • Parkeerplaatsen bewegwijzeren voor langparkeren

 

 

Wat willen we verder nog?

 • Fietspaden en voetpaden blijven onderhouden
  • waar mogelijk de toegankelijkheid van voetpaden vergroten dmv hellende vlakken
   • toegankelijkheid openbare gebouwen vergroten bij uitvoeren van werken
  • kerkwegels onderhouden, verbeteren en uitbreiden
   • Strontwegel verder heropenen
   • Sint-Maartenswegel heropenen (verbinding Rijvers-Bauwerwaan)
  • fietspadennetwerk onderhouden. Daar waar mogelijk uitbreiden met gescheiden fietspad
 • onveilige zones opsporen (meldpunt oprichten) en na advies van politie en technische dienst deze punten zoveel mogelijk wegwerken
 • het dragen van fietshelmen promoten (gratis fietshelmen voor 2-jarigen)
 • Verder uitbouwen van adviesraden. Aangestuurd door personen die de materie beheersen. En vertegenwoordiging ad hoc vanuit de betreffende omgeving, geïnteresseerde burgers
 • Inrichten van informatieavonden