Motie voor inkomens en uitkeringen boven armoedegrens

02 Februari 2014

Motie voor inkomens en uitkeringen boven armoedegrens

Groen Waarschoot roept de voltallige OCMW-raad van Waarschoot op om te pleiten voor uitkeringen en inkomens boven de armoedegrens. "Het is nog maar een paar dagen geleden dat we in de pers lazen dat het aandeel werkende armen groeit", zegt voorzitter Peter Cousaert."Schrijnend en hoog tijd dat de volgende federale regering dit samen met de uitkeringen aanpakt". De OCMW-raad kan een signaal geven door een motie te zenden aan de volgende federale regering. Het Netwerk tegen Armoede stelde een ontwerpmotie op voor OCMW-raadsleden om hun actie te ondersteunen. Groen Waarschoot ondersteunt deze oproep voor de volle 100% en dringt aan op een initiatief van de OCMW-raad.Naast een belangrijke verbetering van de levensomstandigheden heeft het OCMW ook financieel belang bij hogere basisinkomens en betere uitkeringen. Het is immers het OCMW die door de te lage uitkeringen en inkomens vaak veel financiële steun moet geven aan haar inwoners. Dit is nodig omdat de federale overheid in gebreke blijft. Het Netwerk noemt uitkeringen onder de armoedegrens terecht een verkapte besparing op kap van de OCMW's.

Hieronder de brief die we aan de OCMW-raadsleden hebben verzonden.

Contact: [email protected], 0477 70 56 89 

Beste OCMW-voorzitter

Beste OCMW-raadsleden 

Het Netwerk tegen Armoede roept OCMW-raadsleden op hun actie voor inkomens en uitkeringen boven de armoedegrens te ondersteunen. Groen Waarschoot ondersteunt deze oproep voor de volle 100%. Het Netwerk maakte intussen een ontwerpmotie voor OCMW's. Groen Waarschoot roept de voltallige OCMW-raad van Waarschoot op deze motie in te dienen.

U vindt deze ontwerpmotie via volgende url: http://www.netwerktegenarmoede.be/nieuws/ontwerpmotie-ocmw-raadsleden-voor-inkomens-boven-armoedegrens

Het belang van hogere uitkeringen en inkomens is niet te onderschatten: 

1. Schaarste-onderzoek aan de universiteiten van Princeton en Harvard toont dat of het nu gaat om een gebrek aan tijd, geld, voedsel, sociale contacten of iets anders is: schaarste beïnvloedt ons gedrag. Beperkt geldgebrek en deadlines kunnen ons dan wel vindingrijk maken, als dit een structureel probleem is ontstaan blinde vlekken en wordt ons denkvermogen aangetast. De gevolgen ervan worden systematisch onderschat. Iemand die op een streng dieet is, ziet in een film vooral nog wat er gegeten wordt. Iemand wiens lief het net heeft uitgemaakt ziet vooral verliefde koppeltjes op de bankjes van het park. Mensen in armoede zijn zeer gefocust op hun problemen ten gevolge van armoede. De conclusie is duidelijk: armoede zelf vormt een gigantische belasting voor het denken en handelen;

2. We weten intussen ook dat OCMW's die veel aanvullende financiële steun geven, hun cliënten sneller en duurzamer activeren. Ongepubliceerd onderzoek (van Sarah Carpentier) maakt dit duidelijk. 'Hoe hoger de generositeit, hoe sneller de uitstroom uit bijstand'. Dat lage uitkeringen mensen afhankelijk maakt gaat in tegen een groot deel van de publieke opinie. De verdedigers van de stelling dat uitkeringen zorgen voor een hangmat in plaats van een trampoline zijn groter in aantal. Het onderzoek toont nochtans aan dat hogere uitkeringen wel degelijk noodzakelijk zijn;

3. Het Netwerk merkt terecht op dat OCMW's ook een direct financieel belang hebben bij hogere uitkeringen, want het zijn de OCMW's die door de te lage uitkeringen vaak veel financiële steun moeten geven aan hun inwoners. De OCMW's in Vlaanderen gaven samen ongeveer 50 miljoen euro aanvullende steun aan hun inwoners. Ze doen dit omdat het nodig is en omdat de federale overheid in gebreke blijft. Het Netwerk noemt uitkeringen onder de armoedegrens terecht een verkapte besparing op kap van de OCMW's.

Er zijn dus drie zeer goede redenen om op de vraag van het Netwerk tegen Armoede in te gaan. We hopen dan ook dat u dit volgt.

Dank bij voorbaat. 

Vriendelijke groeten 

Peter Cousaert

Voorzitter Groen Waarschoot