Nieuwjaarsspeech 2017

17 Januari 2017

Nieuwjaarsspeech 2017

Beste vrienden Mijn beste wensen voor 2017. Ik wens jullie voor 2017 een jaar vol inspiratie, creativiteit en warmte.                                                                                Vrienden, elk jaar denken we na over wat we als lokale Groen-afdeling als boodschap willen geven aan de aanwezigen op deze nieuwjaarsreceptie en bij uitbreiding aan de inwoners van Waarschoot.

We hebben het daarbij zowel over de inhoud als over de stijl. Over die stijl discussiëren we dan: is het niet te serieus? Moet er geen grapje in? Over de vorm waren we het snel eens: een lach en een traan, een grap en iets serieus.

Over de inhoud waren we het eigenlijk ook snel eens. De uitdagingen zijn uiteindelijk duidelijk voor Groen Waarschoot: versterken van onze woon- en handelskern, een sterker sociaal beleid, de nood aan een sterk klimaatplan, minder druk op de open ruimte en bestuurlijke vernieuwing met meer ruimte voor burgers in de beslissingen in onze gemeente.

We hebben er ook dit jaar weer voor gekozen om voor de uitdagingen die we schetsen oplossingen te formuleren. Graag start ik door te onderstrepen dat het pleidooi dat we al twee jaar houden om de belastingen te verlagen, aansloeg. We formuleerden drie keer na elkaar een becijferd voorstel en voerden verschillende acties. De besparingen en extra inkomsten uit het recyclagepark konden zo gedeeltelijk terugstromen naar de inwoners van onze gemeente. Dit heeft de druk op het bestuur verhoogd. 

Interessant in dat kader is de manier waarop het gemeentebestuur van Waarschoot telkens met de voorstellen van Groen omgaat. In dit dossier was er eerst twee jaar ontkenning van ons voorstel. En dan komt het bestuur met allerlei verwijzingen naar de vergrijzing en budgettaire onmogelijkheden. Dit jaar heette het nog dat Groen moet leren begrotingen te lezen. En dan wordt het interessant, want behalve wat halfbakken argumenten zagen we geen echt antwoord. En dan voel je een bocht komen en verlaagt men effectief de belastingen. En dàn rollen de CD&V als Open VLD over elkaar om zich  als eerste op de borst te kloppen en te duiden waarom zij de echte architecten zijn van de belastingverlaging.

Deze aanpak van de meerderheidspartijen leidt soms tot zenuwachtigheid en frustraties bij de eigen leden en sympathisanten, daar moeten we eerlijk in zijn. Want waarom blijven wij voorstellen formuleren waar het bestuur dan later mee gaat lopen zonder te verwijzen naar Groen? Wel, beste vrienden, omdat onze voorstellen goede voorstellen zijn en omdat we ons programma willen realiseren, of dat nu vanuit een bestuur is, vanuit de oppositie of zoals we het nu aanpakken, van buiten de gemeenteraad. En dan moeten we zoeken naar manieren om onze boodschap verder uit te dragen. En daarvoor zijn jullie belangrijk: onze leden en sympathisanten. Deel onze boodschap, praat erover met je buren, deel onze filmpjes en persberichten? Zo kunnen we de inwoners van Waarschoot tonen waar we voor staan.

Want begrijp me niet verkeerd, beste vrienden, Groen Waarschoot is brandend ambitieus. We willen meer dan één steen verleggen. We willen nog meer impact. We willen dat ons klimaatplan wordt uitgevoerd. We zien dat het bestuur nu hier en daar een ideetje pikt en opnieuwverkoopt als eigen beleid. Maar we moeten een stap vooruit zetten. We zien twee zaken: een burgemeester en een schepen van milieu die elkaar het licht in de ogen niet gunnen en die dus omwille van mogelijke profilering door de andere, liever geen stappen vooruit zetten. Het officieel verhaal is dat er te weinig capaciteit is in onze gemeente om dit plan vanuit de administratie uit te voeren. Dat zal ook deels kloppen en daar hebben we veel begrip voor, maar daar hebben we een oplossing voor. Voor een belangrijk thema als klimaat moeten we sowieso samenwerken.

Het bestuur kan een platform met vijftig mensen oprichten om met het plan van Groen aan de slag te gaan. We noemen ze de W50: de Waarschootse 50. In die W50 verzamelen we burgers, middenveld, ondernemers, meerderheid en oppositie. Samen kunnen we de kracht ontwikkelen om dat plan wel verder vorm te geven. De toekomst is immers aan de doeners.

Een ander belangrijk punt is de versterking van onze kern. In het verleden hebben we al gevraagd om samen met de bevolking na te denken over hoe onze kern er in de toekomst moet uitzien. Een belangrijk aandachtspunt is ook de handelsactiviteit in de kern van onze gemeente. We hebben de optelsom gemaakt: onze kern telt maar liefst tien leegstaande handelspanden. We hebben intussen ook een toplessbar in onze kleine gemeente. We kunnen daar al eens lacherig over doen, maar het is een teken dat het niet de goede richting uitgaat. Misschien is verloedering een te groot woord op dit moment, maar Groen maakt zich wel zorgen. Hoewel het bestuur de mond vol heeft van ondernemerschap, doet het heel weinig om de kern te versterken en laat het de ene na de andere baanwinkel toe. We willen in 2017 graag met handelaars uit de kern van Waarschoot nadenken over hoe het beter kan.

Dit toont dat het adagium 'meer doen, met minder' van het huidige bestuur eigenlijk niet klopt. In 2016 heeft ons bestuur zo goed als alleen maar regulier beleid gevoerd. Het deed nauwelijks of geen investeringen. Niet in mensen. Niet in de economie. En dan mag de schuldgraad wel stevig dalen, op deze manier gaat onze gemeente er niet op vooruit.

Een laatste woord van dank wil ik richten aan de mensen die de werking van Groen Waarschoot mogelijk maken. Dat zijn jullie, leden en sympathisanten. Maar dat zijn zeker ook de mensen die voor ons folders en krantjes uitdelen. En dat zijn de mensen van het bestuur, zonder wie ik hier vandaag geen speech kon geven. Dank aan jullie allen.

Een gelukkig nieuwjaar!

Peter Cousaert

Voorzitter Groen Waarschoot

 

 

Voorzitter Peter Cousaert met Vlaams fractieleider Björn Rzoska