Nieuwjaarstoespraak 2016

30 Januari 2016

Nieuwjaarstoespraak 2016

Beste vrienden  zitten

Vaak bedankingen op het einde van een toespraak. Even vaak doet dat onrecht aan de inzet van onze vrijwilligers. Om te beginnen wil ik dus in naam van het bestuur van Groen Waarschoot iedereen bedanken die meewerkt aan het groene, positieve project in deze gemeente. De leden voor hun lidmaatschap, de krantenbedelers voor het bedelen van de kranten, de helpers voor hun hulp op activiteiten, mensen die ideeën doorspelen, welja, voor hun ideeën. We kunnen het niet voldoende zeggen: jullie maken Groen tot wat het is. Dank je.

 

2015 was het jaar van de grote bevestiging van Groen in Waarschoot. Onze stem wordt gehoord in deze gemeente. Denk maar aan de discussie die we startten over de appartementsbouw in onze kern. De appartementsbouw zonder regels zorgt ervoor dat we het karakter van ons dorp razendsnel verliezen. "De boel volbouwen zonder visie" hebben we het genoemd. De burgemeester reageerde dat men het al 30 jaar zo doet en dat de formule nog wel 30 jaar mee kan. Ze vergist zich, want het kan anders. We zetten daar ons eigen verhaal tegenover en vragen om met de bevolking te zoeken naar oplossingen met respect voor het verleden en een blik op de toekomst. Vooruitgang en traditie hoeven elkaar niet tegen te spreken.

 

Het is duidelijk vrienden, het wordt tijd dat we de boel afstoffen.

 

Groen bleek in 2015 alweer de enige partij met het lef om gevoelige zaken naar buiten te brengen. Dat had ook een keerzijde. Het inspireerde de CD&V over te gaan tot gerechtelijke middelen om ons te stoppen. Enfin, proberen stoppen. Een klacht wegens laster en eerroof moest verdoezelen wat het OCMW deed in Waarschoot: iemand die moeite heeft met lezen en schrijven een nieuwe bedenkelijke huurovereenkomst doen tekenen. Het OCMW verkocht het huis en de man dreigde op straat te komen. Dat de huurovereenkomst op hetzelfde moment eindigde als de start van een aanpalende verkaveling noemde men puur toeval. Twee weken geleden werd ik buiten vervolging gesteld. De logica zelve. We willen debat, geen politici die ons bekampen met rechtsmiddelen.

 

Maar de moraal van het verhaal is dit, beste vrienden: de CD&V geeft ons het mooiste cadeau. Namelijk: onderstrepen dat we er politiek toe doen in deze gemeente. Opvallend trouwens? ongeveer elke partij heeft het het voorbije jaar over ons gehad. Open VLD citeerde enkele maanden geleden uit onze Groenkrant op de gemeenteraad, de N-VA noemde ons 'het ambitieuze Groen', de CD&V kan het niet laten in hun publicaties te laten weten wat ze slecht vinden aan onze voorstellen en zelfs de sp.a wilde in hun laatste huis-en-huisblad graag kwijt dat zij groener zijn dan Groen.

 

We hebben het voorbije jaar een discussie gelanceerd over de trage weg aan Terbeke, waar het bestuur plande auto's toe te laten naar de parking van het bedrijf. Dit zou een verslechtering van de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers hebben betekend. Door een gelukje (de brug over De Lieve moest namelijk volledig worden vernieuwd) kon men toch nog van hun plannen afzien, maar dat men er aan heeft gedacht toont dat we scherp moeten blijven. We hebben fiets- en autotellingen gedaan aan de scholen, waaruit blijkt dat het bestuur nog veel werk heeft om auto's te ontmoedigen aan de school. We hebben een becijferd voorstel gedaan om de algemene gemeentebelasting te verlagen. Een niet te weigeren aanbod, zou je denken. De Waarschootse liberalen zagen het niet zitten. Dat is speciaal.

 

Vandaag, vrienden, zetten we nog een stap verder. We willen de positieve krachten in Waarschoot bundelen en doeners samenbrengen. We presenteren je vandaag met trots ons klimaatgeniaalplan voor Waarschoot. Maar liefst 30 acties formuleren we. 30 concrete maatregelen voor de komende jaren. 30 haalbare voorstellen. 30 voorstellen die goed zijn voor het leefmilieu, klimaat én portemonnee. Ons klimaatplan draait rond energie, mobiliteit, economie en voeding. Het is ons nieuwjaarscadeau aan het gemeentebestuur.

 

In 2016 zetten we klimaat bovenaan de agenda in onze gemeente. Het bestuur heeft vandaag al een schepen die concreet werk verricht op dat terrein. Daarvoor zijn we hem dankbaar. Maar het is te weinig en het is teveel vanuit de ivoren toren van een college. Èn we hebben een burgemeester die op de rem staat, waardoor de echte doorbraak er op dit moment niet komt. Ze moet zo snel mogelijk de burgemeesterconvenant tekenen. Dit is een bindend document waardoor het bestuur binnen het jaar met een plan moet komen.

We vragen het bestuur dat ze een platform opricht met 50 mensen die met het plan van Groen aan de slag gaan en het nog levendiger maken. We noemen die groep de W50: de Waarschootse 50. We zoeken doeners: geëngageeerde burgers en ondernemers, middenveld en leden van meerderheid en oppositie. De overheid moet een samenwerkende overheid zijn. 2016 moet op dat vlak voor een kentering zorgen, weg van de klassieke politiek.

 

Beste vrienden, het is wat laat, maar de traditie wil dat we de ganse maand januari mogen klinken. Laat 2016 het jaar worden van de hoop, de sereniteit, het wederzijds begrip, maar ook van de daadkracht, de nieuwe ideeën en de volle goesting in het leven.

 

Gelukkig nieuwjaar.

 

Peter Cousaert

 

Voorzitter Groen Waarschoot