Nodig 's een kartel uit - Op bezoek bij VZW-Kerkelare

28 Januari 2013

  Zondag 27 januari was het kartel te gast op de nieuwjaarsreceptie van vzw-Kerkelare. Een rustige namiddag en meteen een goed moment om iets meer te weten te komen over de werking van deze vzw. In feite beheert ze in overleg met het OCMW uitsluitend het zaaltje "Kerkelare", dat in een ambitieuze bui  wel eens "dienstencentrum" wordt genoemd. Dit zaaltje hoort bij een 15-tal serviceflats die onder het beheer van het OCMW vallen. Verder zorgt de vzw voor de verbetering van de woon- en leefomstandigheden van de bejaarden en hulpbehoevenden in onze gemeente in het algemeen.Inmiddels is de nog beschikbare bouwgrond rond de serviceflats verkocht aan , een huisvestingsmaatschappij van CD&V-signatuur, die plannen heeft om er sociale woningen te bouwen. 

"De Volkshaard"De Volkshaard is ook de maatschappij die sociale woningen in de Lostraat, Kanunnik Triestlaan en K. Leopoldlaan heeft gebouwd met het opzet het contact tussen de buren centraal te stellen. Deze woningen kunnen moeilijk  architecturale hoogstandjes genoemd worden. Groen hoopt in de toekomst deze troosteloze monotonie te voorkomen door al in de planningfase oog te hebben voor een grotere aantrekkelijkheid waaraan het dit soort clusters meestal ontbreekt. De bewoners van Kerkelare verdienen dat.