Ook voor ondernemers het positieve alternatief - Open brief aan Unizo

04 Oktober 2012

Ook voor ondernemers het positieve alternatief - Open brief aan Unizo

Enkele maanden geleden publiceerde Unizo Waarschoot een memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daarin staan punten opgenomen die men voor de ondernemers in Waarschoot belangrijk acht. Groen Waarschoot nam een aantal van de punten op in haar programma. Via een open brief van lijsttrekster Francisca Vandekerckhove zegt Groen ook het positieve alternatief te zijn voor ondernemers. Groen werkt immers voor iedereen.   Beste Unizo

Met veel interesse lazen we uw memorandum. We zijn er ook mee aan de slag gegaan. Groen wil zuurstof voor de lokale handel en bedrijven. Wat willen we de komende zes jaar voor ondernemers in Waarschoot?

We willen één duidelijk aanspreekpunt binnen de gemeente waar ondernemers en starters terecht kunnen met al hun vragen. Via de gemeentelijke website en begeleiding verminderen we de administratieve lasten van alle lokale ondernemingen. Daarbovenop willen we ook een starterspremie.

We willen ook een moderner bestuur dat meer luistert naar haar inwoners, dus ook naar handelaars en ondernemers. Er is vandaag teveel schijninspraak en dat wensen we anders.

Groen wil ook een verkeersveiligergemeente op maat van voetgangers en fietsers. We zijn het met Unizo eens dat de ontsluiting van trage wegen daarin een belangrijke rol spelen.

We wensen ook dat het gemeentebestuur een belasting heft tegen leegstand van winkelruimten. Lege winkelruimten zorgen voor verloedering. Handel in de kern van Waarschoot is ook voor Groen belangrijk. We hebben wel een strategie nodig voor Beke.

Het bedrijventerrein willen we CO2-neutraal en afvalbeheer- en preventie zien we de bedrijven samen doen. En we willen meer aandacht voor diversiteit en tewerkstelling van kansengroepen.

Groen wil ook voor ondernemers het positieve alternatief zijn.

Groene groeten

Francisca Vandekerckhove