Open brief aan de kindergemeenteraad

17 September 2012

Open brief aan de kindergemeenteraad

De kindergemeenteraad van Waarschoot maakte een tijd geleden haar wensen over aan de politieke partijen in Waarschoot. In de hoop dat deze zouden worden opgenomen in de partijprogramma's. Groen Waarschoot stuurt hen nu een brief terug met de duidelijke boodschap: de meeste punten stonden al in ons programma, enkele nieuwe zaken werden overgenomen. De vragen van de kindergemeenteraad hadden bijna allemaal te maken met mobiliteit en verkeersveiligheid. In deze week van de mobiliteit geven we de kindergemeenteraad een antwoord op hun brief. Heel wat van hun punten stonden reeds in ons programma. Enkele concrete zaken namen we extra op. Groen Waarschoot wil net als de kindergemeenteraad een verkeersveiliger Waarschoot op maat van voetgangers en fietsers. 

We voerden al op verschillende momenten actie over dit programmapunt. We zongen op 3 september een mobiliteitslied voor diegenen die gebruik maken van het openbaar vervoer. Op 8 september bevestigden we onze mobiliteitsfolder aan de fietsen in Waarschoot.

Hieronder kunt u onze brief nalezen: 

Beste kindergemeenteraad

Groen Waarschoot vindt verkeersveiligheid één van de belangrijkste punten om de komende zes jaar aan te werken. Met deze brief wil het bestuur van Groen een reactie geven op jullie interessante brief aan ons adres. Met veel aandacht hebben we jullie punten gelezen en besproken.

Het probleem over de kruispunten in de Stationsstraat hadden we zelf nog niet zo duidelijk in ons programma opgenomen. Dankzij jullie brief hebben we dit nu wel gedaan.

Het probleem van de fietsendiefstallen hadden we al in ons programma geschreven. Groen wil dat de wijkagent meer controles doet aan het station, de kerk en de sporthal.

We willen Waarschoot verkeersveiliger maken door het meer passend voor de voetgangers en fietsers te maken. Waarschoot is nog teveel gemaakt voor koning auto. We willen dat er eerst wordt gedacht aan stappers en trappers, dan openbaar vervoer en pas daarna aan auto's. Men noemt dit het STOP-principe.

We willen ook trage wegen gebruiken om het verkeer veiliger te maken. Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor fietsers, voetgangers, maar ook steps en skeelers. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers. Er zijn nu in Waarschoot allerlei paden en niet bereikbare wegjes die kunnen dienen als trage weg. De gemeente kan deze opnieuw open doen.

Bijgesloten vinden jullie een folder die we uitdeelden bij een actie die we op 3 september deden voor een verkeersveiliger Waarschoot.

Bedankt voor jullie inbreng en vele groeten

Groen Waarschoot