Operatie schadebeperking - wateroverlast in Akkerstraat, Bellebargie, Oostmoer

13 Juli 2012

Operatie schadebeperking - wateroverlast in Akkerstraat, Bellebargie, Oostmoer

Groen wil dat een nieuw Waarschoots bestuur het wateroverlastprobleem in de wijken Akkerstraat, Bellebargie en Oostmoer meteen aanpakt. Door een bindende watertoets willen we dit soort problemen in de toekomst vermijden. De meerderheidspartijen hebben intussen een 'operatie schadebeperking' opgezet. De inwoners van de wijken Akkerstraat, Bellebargie en Oostmoer worden nu al jaren geteisterd door wateroverlast. Dat er kort voor de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw een overstroming is, komt de meerderheidspartijen slecht uit. Het toont immers dat hun beleid hier heeft gefaald.Op 18 juni verspreidde de Waarschootse Gemeentebelangen (WGB) een persbericht over het probleem. Een persbericht met als centrale boodschap: de problemen zijn nog niet van de baan, maar we werken er keihard aan. De WGB is de partij van de bevoegde schepen Ellen Coppens.

Op 7 juli waren burgemeester Ann Coopman en gemeenteraadslid Kim Martens (2de op de CD&V-lijst op 14 oktober) duchtig in de weer met bezoeken aan de wijkbewoners. Hun boodschap was gelijkaardig aan die van de WGB: achter de schermen zijn we volop bezig.

Dit lijkt op een poging tot schadebeperking. Dat er nu weer een overstroming is, komt het zittende bestuur slecht uit. Alle partijen in de meerderheid hebben immers boter op hun hoofd: CD&V, WGB (-NVA) en sp.a. Ze dreigen hierdoor kiezers te verliezen op 14 oktober. Allemaal vonden ze andere zaken dringender. Andere projecten kregen voorrang op de prangende problemen van de bewoners van de Akkerstraat, de Bellebargie en de Oostmoer. Schadebeperking voor de inwoners is blijkbaar van minder groot belang.

Groen onderschrijft de aanpak die door het huidige bestuur wordt voorgesteld, maar begrijpt niet dat het probleem naar de volgende beleidsperiode wordt doorgeschoven. Het gemeentebestuur had moeten kiezen en had een ander project moeten uitstellen. De oplossingen voor het probleem zijn immers bekend. Deze staan ook beschreven in de folder die Coopman en Martens verspreidden.

Voor Groen is de aanpak van het waterprobleem de absolute prioriteit voor een nieuw bestuur. Een stem voor Groen is de beste garantie dat er meteen iets aan het probleem wordt gedaan.

Daarenboven willen we gelijkaardige problemen in de toekomst vermijden. Voor nieuwe verkavelingen willen we een bindende watertoets. Dit is een instrument waarmee de gemeente, die beslist over de vergunning, inschat wat de impact is van de verkaveling op de waterhuishouding. Als er gevaar voor overstromingen dreigt kan niet worden gebouwd in deze gebieden.

Francisca Vandekerckhove