Participatie - bestuur - communicatie

04 Oktober 2012

Participatie - bestuur - communicatie

Groen zet zich in voor het verbeteren van de informatie-, inspraak- en participatiegraad in onze gemeente: mensen op de hoogte houden, luisteren naar en gebruiken van de creatieve ideeën van inwoners. De adviesraden blijven een belangrijke factor en worden versterkt. Ze moeten zelf actief burgers en verenigingen aanspreken via sociale media, enquêtes en terreinbezoeken. Ook de gemeentelijke website wordt interactiever. Bij grotere projecten wordt de mening van omwonenden gevraagd via infomomenten. Bewonersplatformen in wijken of deelkernen naar het voorbeeld van Beke worden ondersteund.

De gemeenteraad en de gemeenteraadscommissies zijn de drijvende kracht achter het participatiebeleid door meer hoorzittingen, meer verzoekschriften, meer ondersteuning voor de raadsleden en spreekrecht voor burgers op gemeenteraden. 

Een moderne overheid staat ten dienste van iedereen, is altijd bereikbaar, werkt snel en stelt de juiste prioriteiten. Het is uitermate belangrijk dat iedereen terecht kan bij de diensten van onze gemeente, zodat niemand achterop raakt of benadeeld wordt. Dat is niet meer dan democratisch.

 • Onze dienstverlening moet meer gebaseerd zijn op vragen van onze inwoners. We maken een charter voor klantvriendelijkheid en vragen ook daarbij naar de ideeën van de bevolking.
 • We vereenvoudigen de communicatie, vergemakkelijken de toegang tot informatie en optimaliseren de dienstverlening.
 • We richten één meldpunt op voor melding van problemen en klachten. Dat is bereikbaar via de telefoon, via e-mail, of via een applicatie op onze website. We doen zo snel mogelijk iets met elke melding.
 • De politie, het gemeentehuis, alle diensten van de gemeente en het OCMW moeten minstens één keer per week open zijn buiten de kantooruren. Het is niet van deze tijd, en zelfs contraproductief, dat mensen een dag vakantie moeten nemen om hun identiteitskaart af te halen, of om raad te vragen over hun facturen.
 • Informatie kunnen opzoeken via het internet is in deze tijden een basisrecht geworden. We bieden dus gratis internet aan in zoveel mogelijk openbare gebouwen. 
 • De inwoners be-luisteren en inspraak geven 
  • oprichten/ondersteunen van wijkcomités/bewonersplatforms
   • deze groepen een budget geven
   • college en gemeenteraad overleggen met deze comités
 • We voorzien in een snelle, efficiënte, toegankelijke en flexibele dienstverlening, voor iedereen. Ook in de deelgemeenten:
  • Een mobiele ambtenaar met zitdag in elke deelgemeente, minstens 1x/maand
  • De uitleenposten van de bibliotheek behouden met realistische openingsuren
  • Een postpunt in elke deelgemeente
  • Kinderopvang en speelpleinwerking