Persconferentie Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt én Boerenbond 9 april 2009

09 April 2009

Vandaag ging er in Maldegem een unieke persconferentie door. Natuur-, milieu- en landbouworganisaties stelden er samen hun redenen voor

waarom zij de Vlaamse regering zullen adviseren om zich tégen de verbreding van het Schipdonkkanaal uit te spreken.

Meteen de eerste keer in hun bestaan dat ze samen met een standpunt naar buiten komen.

De
aangehaalde argumenten zijn dezelfde als die welke we met het Zomergems
Schipdonkcomité en 't Groot Gedelf aanhalen en die ook op de 2
hoorzittingen in het Vlaams Parlement wel gehoor vonden bij een aantal
parlementsleden:

- er is onvoldoende water beschikbaar om een verbreed kanaal te voeden én de verzilting tegen te gaan

- in de kosten/batenanalyse zijn de kosten véél te laag en de baten te hoog ingeschat

-
in diezelfde analyse worden waar dat beter past prognoses gebruikt die
de verbreding rendabel maken, maar die in andere studies worden
tegengesproken: volgens Infrabel is er veel meer capaciteit langs het
spoor, volgens een eerdere tekst van minister Peeters is er meer
capaciteit via de estuaire vaart, er wordt onvoldoende rekening
gehouden met de reeds genomen beslisingen rond ontsluiting die nog
genomen moeten worden

- ...

Kortom, algemeen besluit:

- het project is nu voldoende bestudeerd

- uit de studies kan worden afgeleid dat het niet realistisch is

-
de investeringen kunnen beter gebruikt worden om reeds genomen
beslissingen uit te voeren: de bruggen op het Albertkanaal aanpassen,
de AX, de ontdubbeling van de spoorlijn Brugge-Gent, ...

 

De organisaties roepen ook op om de kanaalfeesten te ondersteunen.

 

Lokale afdelingen die wensen deel te nemen, kunnen via 't Groot Gedelf contact opnemen met de lokale organisaties.

Voor Zomergem: contacteer Hans Nauwynck, voorzitter van het Schipdonkcomité.

 

Volgende afspraak: Kanaalfeesten 2009: 23 en 24 mei 2009 langsheen het Schipdonkkanaal.