Positieve krachten bundelen. Sp.a en Groen met verbindend toekomstproject voor Waarschoot

07 Mei 2017

Positieve krachten bundelen. Sp.a en Groen met verbindend toekomstproject voor Waarschoot

  "Ons nagelnieuw kartel zet sterk in op een sociaal beleid voor jong en oud, meer impact van inwoners op het gemeentelijk beleid, een grotere verkeersveiligheid en de uitvoering van een klimaatplan,", zegt Jurgen Blomme. "Onze bedoeling is duidelijk : een fris alternatief zijn voor Waarschoot met een verbindend programma", duidt Peter Cousaert. "Het uitgangspunt is dat elke Waarschotenaar, geboren of ingeweken, hier goed kan leven. "In het oppositiewerk de voorbije jaren stonden de neuzen van Groen en sp.a vaak in dezelfde richting. En als er al eens verschillen zaten op onze standpunten, vulden die elkaar goed aan. Sociale en ecologische duurzaamheid staan daarbij centraal. Als het ook persoonlijk goed klikt, is samenwerken de logica zelve. Nu wordt Waarschoot al te vaak bestuurd als een 'oubollig bedrijf', waarbij 'de baas' alle beslissingen neemt. Wij gaan voor een warmer Waarschoot, waar inspraak en de burgers centraal staan.

In ons programma leggen we de nadruk op een goed uitgebouwd sociaal beleid voor jong en oud, waarin het organiseren van zorg in de eigen buurt een belangrijk uitgangspunt vormt. Ontmoeting tussen Waarschotenaren is daarbij cruciaal.  

Uiteraard is ook verkeersveiligheid zeer belangrijk voor het kartel. We willen nog meer trage wegen openen, aangezien deze cruciaal zijn voor de veiligheid van de fietsers en voetgangers. Wij willen volop inzetten op een veilige schoolomgeving en snelheidsduivels aanpakken. Ook vrachtwagens weren we liever uit de schoolomgeving.

De voorbije jaren legden we vanuit de oppositie heel wat nadruk op een klimaatplan, met maar liefst dertig acties.

Het spreekt voor zich dat we dit ook verder willen realiseren.Het kartelprogramma is niet af. Dat is de bedoeling. We willen onze leden, middenveld en burgers inspraak geven in ons programma. De komende maanden zullen we dan ook gesprekken aanknopen. Als we in het bestuur komen, willen we een dergelijke aanpak verderzetten. Inspraak staat hoog op onze agenda. Openbaarheid van bestuur hoort daar ook bij. De Waarschotenaar moet kunnen meebouwen aan zijn gemeente.

Sterke lijst

Met een ijzersterk programma gaan we de grote politieke formaties in onze gemeente het vuur aan de schenen leggen. Dit is nodig om ons ambitieus, maar realistisch, programma te realiseren.

De komende maanden werken we aan een lijst waar we fier kunnen op zijn. We zoeken naar de positieve krachten in onze mooie gemeente. Verkiezingen gaan over zorgen van mensen en over ideeën over een betere samenleving. En die ideeën dan in de praktijk brengen.

Contact

Peter Cousaert, voorzitter Groen Waarschoot, 0477 70 56 89

Jurgen Blomme, fractieleider sp.a Waarschoot, 0475 85 06 20