RECHTVAARDIG HERVERDELINGSPLAN GEEFT FINANCIËLE ADEMRUIMTE AAN 85% VAN DE BEVOLKING

25 April 2013

De inkomensongelijkheid is de voorbije 20 jaar met meer dan 25% gestegen in ons land. Daar waar de 10% rijkste Belgen in 1998 nog 50 keer zoveel bezaten als de armste 10%, is dat vandaag opgelopen tot 735 keer. De 10% armste Belgen beschikken gemiddeld over 2000 euro terwijl de 10% rijkste Belgen een gemiddeld vermogen van 1,6 miljoen euro verzameld hebben. Terwijl de belastingen op inkomsten uit arbeid tot 50% bedragen, dragen inkomsten uit vermogen 25% of minder bij. De uitkeringen in ons welvarende land liggen voor sommige gezinnen tot de helft onder de Europese armoedegrens. Voorzitter Wouter Van Besien: "De kloof tussen arm en rijk in ons land blijft toenemen. Dat is nefast voor de stabiliteit van een samenleving én voor de economie. Een trendbreuk is dringend nodig." Groen lanceert daarom een actieplan voor een rechtvaardige herverdeling waarbij de 15% rijkste Belgen, die met een netto-vermogen van 1 miljoen euro of meer, een rechtvaardige bijdrage leveren zodat er meer financiële ademruimte komt voor de 85% andere Belgen. Dinsdag 16 april gaf minister van Armoedebestrijding Lieten met schaamrood op de wangen toe dat de kinderarmoede quasi verdubbeld is in 10 jaar tijd.  Tegelijk verschijnen er berichten over miljoenenbonussen bij topbankiers, mensen die lonen van honderden duizenden euro's ontvangen, belastingontduikingen op grote schaal. Jean-Paul Votron, de zogenaamde topmanager die Fortis mee de dieperik inleidde, ontving een afscheidspremie van 2,5 miljoen euro. Didier Bellens van Belgacom verdient 2,5 miljoen euro elk jaar. Van Besien: "Een ding is duidelijk: de ongelijkheid tussen arm en rijk in ons land neemt toe. Dat is niet alleen onrechtvaardig maar ook gevaarlijk voor de stabiliteit van ons land én onze economie. Dat zegt niet alleen Groen, maar ook de Wereldbank, het IMF,... Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat in te ongelijke samenlevingen mensen minder lang leven, er meer moorden voorkomen, een hogere kindersterfte, enzovoort. Een van de hoofdoorzaken van die toenemende ongelijkheid is een onrechtvaardig fiscaal beleid. Terwijl een gemiddelde werkende mens tot de helft van zijn loon moet afstaan, mogen renteniers rustig achterover leunen. Arbeid wordt tot voor de helft belast terwijl de belasting op inkomsten uit vermogen vaak minder dan 25% bedragen." Groen zet in op een rechtvaardige herverdeling van de welvaart in ons land. Daarom heeft ze een actieplan voor een rechtvaardige herverdeling uitgewerkt met maatregelen waarbij lagere loonlasten voor 2 miljoen werknemers en een meer transparante en progressieve vermogenswinstbijdrage centraal staan. In haar herverdelingsplan stelt Groen voor om alle deelbelastingen op vermogens af te schaffen zoals de registratierechten van een nieuwe woning, erfenisrechten, ?  en die te vervangen door een "progressieve heffing op vermogensrendementen". Eenvoudigweg: iemand betaalt meer belasting naarmate zijn of haar inkomsten uit vermogen toenemen. Van Besien: "Vandaag zijn er veel te veel achterpoortjes en soorten belastingen die vaak ook de verkeerde mensen treffen, denk bijvoorbeeld aan de registratieheffing voor een woning. Of je arm of rijk bent, iedereen moet die 5 of 10% betalen, terwijl dat voor de rijke weinig uitmaakt maar voor een jong en minder begoed gezin vaak een van de redenen is waarom ze de aankoop van een woning moeten uitstellen. Door al die deelbelastingen af te schaffen, creëren we meer financiële ademruimte voor 85% van de samenleving. De 15% rijksten, die met een netto-vermogen van ongeveer 1 miljoen euro of meer, zullen weliswaar meer moeten bijdragen maar daar tegenover staat dan wel meer transparantie."