Red Rijversdreef

05 September 2012

Red Rijversdreef

 Menig Zomergemnaar heeft het al opgemerkt en gesignaleerd: de historish mooie Rijversdreef, een schitterende wegel die de Bauwerwaan met Rijvers verbindt, is op sommige plaatsen versmald tot amper 1,60m.Dit gebeurt door het verplaatsen van omheiningen, obstakels liggen in de Dreef, hekkens, boomstronken, afval,.....Fietsers moeten gevaarlijke maneuvers uitvoeren om nog door te kunnen, voor paardenkarretjes lukt het jammer genoeg helemaal niet meer.Wat jaren lang  één van de prachtigste dreven was in het Zomergems landschap is nu totaal verwoest.  Een nieuwe eigenaar kocht in 2011 enkele aanpalende weilanden èn een deel van de voetweg nr 82 volgens de Atlas van de Buurtwegen (= stuk van de Rijversdreef)Hij wenst nu dat de huidige dreef versmald wordt naar de wettelijke breedte van de buurtweg. (=1,60m)De gemeente nam reeds een advocaat onder de arm om dit ongedaan te maken.Maar ze kreeg ongelijk van de vrederechter: de erfdienstbaarheid van doorgang mag beperkt worden tot 1;60m, zoals het staat in de Atlas van Buurtwegen.De gemeente gaat nu in Hoger Beroep.   

Afsluiten van de Rijversdreef!Hoe komt dit toch?Maar er is echt méér nodig om dit te kunnen winnen.Wij hebben u nodig!Wij hebben oude foto's en getuigenissen nodig.De Zomergemnaar kan helpen om de Rijversdreef de Rijverdreef te laten zoals ze altijd is geweest!!- Wie heeft oude foto's die kunnen bewijzen dat de Rijversdreef al meer dan 40 jaar de brede dreef is die ze tot voor kort nog was?- Wie kan, durft, wil dit als getuige bevestigen dat dit vroeger altijd zo is geweest? Groen Zomergem doet een warme oproep aan iedereen ? los van kleur of partij- die kan helpen om de Rijversdreef te redden.Dit kunnen we toch niet zomaar laten gebeuren!!!Dit laten we niet gebeuren.Zomergemnaar, kom uit je pijp en red de Rijversdreef. U kan ons bereiken via[email protected]Of Annemie De Bie via 0474 266615 

Groene groeten Bart Bonroy                                                 Annemie De BieVoorzitter Groen Zomergem                   2e Schepen