Ruimtelijke ordening

03 Oktober 2012

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening is belangrijk in een .landelijke gemeente

We moeten er over waken dat onze mooie gemeente zijn karakter behoudt.   

Bij elke verkaveling moet er een publieke groen- of speelzone  worden voorzien.

We moeten systematisch blijven toezien op het naleven van de groenverplichtingen bij bouw- en milieuvergunningen.

De adviezen van de erfgoedgroep zijn belangrijk en worden normaal gevolgd. Indien niet, moet er een gefundeerde reden zijn, welke met de groep wordt besproken.

De samenwerking met de Woonwijzer wordt verder gezet.

In het kader van het voorkomen van leegstand is de eerste stap gezet. Er moet nu op toegezien worden dat het leegstandregister en de leegstandsheffing correct worden toegepast. Deze heffing moet jaarlijks verhogen voor eenzelfde pand/grond.