RUP II - Nieuwe voetbalterreinen?

29 Maart 2012

   Persbericht

van het buurtcomité Red het Ketelbos

Het college doet een derde poging om het Ruimtelijk uitvoeringsplan "Recreatiepool" te laten goedkeuren. Kern van het plan is de onteigening van 5 ha landbouwgrond en open ruimte, aan de overzijde van het Holstraatje. De eerste versie is afgekeurd omdat de gemeente had nagelaten alle betrokken eigenaars te verwittigen. De tweede versie is door de provincie afgekeurd omdat die de onteigeningen "niet noodzakelijk" vond. Omdat deze derde versie inhoudelijk weinig of niets afwijkt van de vorige versie, verzet het buurtcomité zich opnieuw met klem tegen dit plan.

Wat het buurtcomité wil

Het buurtcomité wil een schriftelijke analyse van de mogelijke scenario's. Het moet constateren dat de gemeente nog niet één letter over de financiële implicaties van dit project op papier heeft durven te zetten. Zij stort de burger daarmee in een zeer ontransparant financieel avontuur. Dit is onbehoorlijk bestuur. Als er een overschot aan middelen is, moet dat volgens het buurtcomité de komende legislatuur besteed worden aan andere dossiers zoals nieuwe rioleringen en een cultuurruimte. Die sectoren zijn er slechter aan toe dan onze sportinfrastructuur.

 Voorts pleit het buurtcomité voor het behoud van de open ruimte en van de landbouwgrond. De provincie heeft reeds geoordeeld dat de onteigeningen niet noodzakelijk zijn om de doelstellingen van het plan te verwezenlijken. Dat spoort met de visie van het comité, dat op de bestaande site kunstgrasvelden wil. En dat stemt overeen met de tendens in de ons omliggende gemeenten. Op die wijze zal ook het A-terrein optimaal worden benut. Daar wordt nu alleen slechts 9 maanden in het jaar soms op zaterdag en zondag gevoetbald! Dit soort onderbenutting kan Lovendegem zich niet meer veroorloven. Dat het College kunstgras wantrouwt is helemaal onbegrijpelijk: een paar maanden geleden was het bereid om de aanleg van een kunstgrasterrein voor de voetbalvereniging in Vinderhoute met 200.000 euro te steunen, maar voor Lovendegem is kunstgras uit den boze. Begrijpe wie begrijpe kan. Daarnaast ijvert het comité voor een herschikking van de beschikbare ruimte op de bestaande site. 5 kantines is echt wel van het goede te veel. Dat kost ook geld.

Kunstgras zal ook voorkomen dat zoals nu, terreinen wegens wateroverlast voor het grootste deel van het seizoen onbespeelbaar zijn. En dat los je zeker niet op met terreinen aan de overzijde van het Holstraatje, want dat is een van de meest watergevoelige gebieden van onze gemeente. Het Holstraatje en niet de Centerloop moet de grens blijven. Nieuwe gebouwen, kleedkamers en kantines zijn een aanslag op de open ruimte.

De oplossing van het buurtcomité verzoent de belangen van de open ruimte, natuur en recreatie. En zij biedt het voetbal een oplossing in 2013. Zij zal de gemeente ook verplichten om af te stappen van de idee dat alle sportfaciliteiten in de dorpskern moeten worden gecentraliseerd. Lovendegem is te versnipperd voor dit soort achterhaald beleid.

 

Het buurtcomité pleit voor het behoud van de open ruimte en van de landbouw.Bovendien is er met ons voorstel op korte termijn een oplossing voor het jeugdvoetbal.Steun onze actie en teken bezwaar aan tegen dit plan.

Meer info op: [email protected] of bel Isabelle Hebbrecht (0479/50 89 87). Bezwaren kunnen tot eind april 2012 ingediend worden op het gemeentehuis of verstuurd worden aan de Gecoro, Kerkstraat 45, 9920 Lovendegem. Zie ook onze website: http://lovendegemketelbos.wordpress.com/