Schipdonkkanaal: plan-MER afgekeurd : reservatiestroken vrij NU!

07 Januari 2010

PERSMEDEDELING. Groen! wil verbreding Schipdonkkanaaldefinitief schrappenGroen! wil dat de Vlaamse regering de verbreding vanhet Schipdonkkanaal definitief schrapt. Na de afkeuring van het plan-milieueffectenrapportmoet de Vlaamse regering beseffen dat dit project geen enkele steun meer geniet.

 

Al op 24 december keurde de Vlaamse administratie hetplanmilieueffectrapport volledig af. Vreemd genoeg werd dit pas nu, twee wekenlater bekendgemaakt. Het blijft een mooi eindejaarsgeschenk voor de tegenstandersvan de verbreding van het Schipdonkkanaal. Het oordeel van het departementLeefmilieu was vernietigend. Het plan-MER is veel te veel gestuurd door de (technische)haalbaarheidsstudie en absoluut onvolledig wat betreft tal van milieueffecten.Een dikke buis dus.

Dit was voorspelbaar. Groen! zegt al vele jaren dat deverbreding van het Schipdonkkanaal een onverstandig en slecht idee is. Bovendienis de verbreding van het Schipdonkkanaal ook niet nodig om de Zeebrugse havenverder te laten ontwikkelen. Dit bleek ook al uit vroegere studies, zoals deMaatschappelijke Impact Studie uit 2001.

Groen!fractievoorzitter Filip Watteeuw: 'Het isopvallend hoe de Vlaamse Regering koppig weigert om het hele megalomane projectaf te voeren. Minister Crevits (CD&V) wil het dossier nog maar eens verderlaten onderzoeken. Hoeveel onderzoeken moeten er nog komen? Wie betaalt al dezezinloze studies en bijkomende onderzoeken, die uiteindelijk maar 1 doel hebben:de verbreding van het Schipdonkkanaal ? bijna letterlijk - kost wat kost doorde strot van de burger duwen'.

Kansspel

De Vlaamse Regering speelt blijkbaar graag op deLotto. Minister Crevits wil verder studies uitschrijven tot ze toch maar wint. Ditgebeurt wel met belastingsgeld, en dat in tijden van economische crisis. Maar datbijkomende studies uiteindelijk toch groen licht voor de verbreding geven, isallesbehalve evident. Integendeel, door een aantal factoren waar het huidigeMER geen rekening mee houdt zoals de klimaatverandering en de watervraag voorde sluis in Terneuzen, zullen de verwachte milieueffecten van een verbredingnog negatiever zijn.

Groen! blijft erbij dat er andere en betereoplossingen voor de leefbaarheid en verdere ontwikkeling van de haven vanZeebrugge zijn. Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Caron: 'De estuaire vaartkan verder uitgebouwd worden en het goederenvervoer per spoor moet beter benuten geoptimaliseerd worden. Als men deze realistische opties nu eindelijk eenszou lichten, kan het prachtige landschap langs het Schipdonkkanaal blijvenbestaan en kunnen landbouwers en andere aangelanden eindelijk rechtszekerheidkrijgen.'

Joke houdt zich koest

Ondertussen moet Joke Schauvliege, minister van Milieuen Natuur, zich koest houden. Voor de verkiezingen bekende zij zich als tegenstandervan dit project. Zij verscheen toen op allerlei activiteiten tegen deverbreding. Nu blijft het oorverdovend stil aan haar kant. Ze weigert zelfs tereageren. Koester (haar verkiezingsslogan) is gewoon de overtreffende trap vankoest.

Filip Watteeuw: 'Ik kan enkel vaststellen dat allesteun voor dit project is verdwenen. De Boerenbond en de milieubeweging wezendit project zelfs samen af. Ondertussen kanten ook bijna alle politieke partijenzich tegen de verbreding van het Schipdonkkanaal. Voortgestuwd door deZeebrugse havenlobby is het enkel nog de CD&V die dit project genegen is'.

07/10/2010

Filip Watteeuw

Fractievoorzitter Groen! Vlaams Parlement

0479 27 57 86

Bart Caron

Vlaams Volksvertegenwoordiger

0477 49 58 10