Sjerp zoekt Groentje - Gwendolyne Thonon op zoek naar jong, groen talent

11 April 2012

Sjerp zoekt Groentje - Gwendolyne Thonon op zoek naar jong, groen talent

Onder de titel 'sjerp zoekt groentje' gaat Gwedolyne Thonon, op zoek naar jong Waarschoots politiek geweld. "

Gemeenteraadsverkiezingen zijn hét moment waarop nieuw jong talent
zijn intrede kan maken en waarop jongeren invloed kunnen hebben op het
gemeentelijk beleid," zegt de getogen Waarschotenaar.

Vorige week richtte Thonon Jong
Groen in Waarschoot op. Jong Groen is een politieke jongerenorganisatie die
jongeren de kans geeft mee te bouwen aan een betere wereld. Een wereld met
aandacht voor milieu en de problemen van alle mensen. Jong Groen wil zoveel
mogelijk jongeren bij de groene politiek betrekken. Ze bouwen mee aan het groen-progressieve
gedachtegoed.

Gwendolyne Thonon, die ook
bestuurslid is van Groen Waarschoot, is een getogen Waarschotenaar. Ze is 21 en
student in Gent. Gretig en vol passie om haar ideeën aan de jongeren van
Waarschoot duidelijk te maken. Aan de hand van een flitsend filmpje probeert ze
vol passie anderen jongeren te overtuigen om zich aan te sluiten bij Jong
Groen. 

Gwendolyne Thonon

Zoutweg 15

9950 Waarschoot

0486 05 31 67

[email protected]