Standpunt Groen! Zomergem mbt dossier windmolens Electrabel: negatief advies

25 Juni 2010

Groen!Zomergem is uiteraard voor duurzame energievoorziening, dus voor het plaatsen van windmolens om deze op te wekken. Deze molens kunnen echter niet zomaar overal neergezet worden. Er moet rekening gehouden worden met omwonenden (lawaaihinder, visuele hinder, slagschaduw), impact op het milieu, dieren, ...Electrabel heeft recent een dossier ingediend om 4 molens in te planten langsheen het Schipdonkkanaal.

Dit dossier voldoet voor Groen! Zomergem niet aan de boven gestelde voorwaarden. Enkele voorbeelden:

- met de woningen in het gebied Kerhoek ? Meirlare ? Korteboeken wordt onvoldoende rekening gehouden: dit zijn niet allemaal alleenstaande woningen, maar moeten beschouwd worden als woongebied, de molens staan er dan te dicht bij, waardoor deze mensen aan teveel geluidsoverlast zouden worden blootgesteld

- de gemeente blijft vechten tegen de verbreding van het Schipdonkkanaal. De tegenstanders hebben een sterk dossier,en de kans is reëel dat het kanaal niet verbreed wordt. Als de reservatiestroken worden vrijgegeven, wordt deze zone groengebied; daar is door Electrabel geen rekening mee gehouden. De molens staan op dat moment te dicht bij groengebied

- De Lieve, de dorpskern van Ronsele en Ronsele kasteel zijn allen beschermd erfgoed: hier is onvoldoende rekening mee gehouden in het dossier Electrabel

Groen!Zomergem zal dan ook tegen dit dossier pleiten en een bezwaarschrift indienen.

 

Ons volledig dossier vind je in bijlage.

 

Mensen die ook bezwaar willen aantekenen, vinden in de bijlagen bij dit bericht de nodige formulieren om af te drukken, te ondertekenen en in te dienen.

Bart Bonroy

VoorzitterGroen! Zomergem