Sterk team voor Groen Lievegem. Peter Cousaert trekt de lijst

05 Februari 2018

Sterk team voor Groen Lievegem. Peter Cousaert trekt de lijst

Groen Lievegem presenteerde op 26 januari op haar nieuwjaarsreceptie de boegbeelden voor de verkiezingen van 14 oktober. Lijstrekker wordt Peter Cousaert, huidig voorzitter van Groen Waarschoot. Annemie De Bie, ex-schepen en gemeenteraadslid in Zomergem, duwt de lijst. Lut Van der Spurt, gemeenteraadslid in Lovendegem, staat op plaats 2 en het jongerenduo Wout Bonroy en Timon Hogenaar staan op plaatsen 3 en 4. Perspectief bieden voor Lievegem Ambitie voor Lievegem, was het kernthema op de nieuwjaarsreceptie. "We presenteren een stevig team met twee sterke, energieke jongeren en twee krachtige dames met ervaring", zegt lijsttrekker Peter Cousaert. "Het mooie is dat er nauwelijks discussie was over die lijst. Waarom? Omdat perspectief bieden voor Lievegem belangrijker is dan hoe de poppetjes staan op een lijst". Annemie De Bie vult aan: "We willen alle leden van Groen Lievegem bedanken voor het vertrouwen dat ze lieten blijken. Het was een unanieme beslissing. Met volle goesting stel ik mij ter beschikking van de lijst en ga ik achter onze lijsttrekker staan."

Peter Cousaert: "Er ligt de komende maanden en jaren veel werk op de plank om van het project Lievegem dat nog maar in de steigers, staat vorm te geven. Groen Lievegem staat klaar om een constructieve bijdrage leveren aan de nieuwe gemeente: klimaat, landbouw, mobiliteit, armoede en nabije dienstverlening aan de inwoners."

Een fantastische campagne

We zijn de partij van de frisse ideeën en haalbare alternatieven. We werken aan sterk programma, maar doen dat niet alleen. We trekken vanaf morgen de boer op om inwoners en middenveld van Beke, Lovendegem, Oostwinkel, Ronsele, Vinderhoute, Waarschoot en Zomergem te beluisteren.

Nadien gaan we ons programma afwerken en omzetten in een fantastische campagne!

page1image15936

Bio van de kandidaten voor Groen Lievegem

Lijsttrekker ? Peter Cousaert

Peter is sinds 2013 voorzitter van Groen Waarschoot en werd in 2015 lid van het nationaal partijbestuur van Groen. Hij zette Groen in Waarschoot echt op de kaart en slaagde erin de voorbije jaren de belangrijkste oppositiestem te worden. Hij zette onder andere in op de thema's landbouw, sociale zaken, leefbare kernen en klimaat. Hij was een kritische, maar ook constructieve, stem en werkte met zijn team onder andere een klimaatplan met 30 acties uit, een plan voor een kleurrijke handelskern en schreef zelfs een project dat werd uitgevoerd door acht OCMW's, waarbij kwetsbare werkzoekenden naar de arbeidsmarkt werden toegeleid. Heel wat ideeën werden zonder bronvermelding door het bestuur overgenomen. Hij wil van Groen Lievegem een magneet maken voor iedereen die progressief is.

Lijstduwer ? Annemie De Bie

Annemie is voor velen geen onbekende. Als net gepensioneerd directeur van twee basisscholen weet ze wat het is om te zorgen en kent ze de problemen van jonge gezinnen. Als jonge grootmoeder denkt ze aan de toekomst van alle kleinkinderen. Het is al de vierde keer dat ze opkomt voor de partij, al drie keer als lijsttrekker in Zomergem. Annemie was van 2006 tot 2012 schepen in Zomergem en staat bekend als een bruggenbouwer. Ze wil de lijst steunen voor een prachtig resultaat voor Groen Lievegem in 2018.

Plaats 2 ? Lut Van der Spurt

Lut is ook al heel wat jaren actief binnen Groen en begon als OCMW-raadslid in Lovendegem. In september 2017 heeft ze de eed afgelegd als gemeenteraadslid, na een half jaar ad interim. Lut heeft de voorbije jaren heel veel inbreng gedaan via commissies. Ze bouwde er goede contacten op met ambtenaren die openstaan voor suggesties. Lut is een luisterbereid persoon die hoort wat de noden zijn bij de jeugd, senioren, nieuwe inwoners en buren. Lut is verheugd over het enthousiaste nieuwe team van de drie Lievegemse gemeenten.

Plaats 3 ? Wout Bonroy

Wout Bonroy is 19 en student politieke wetenschappen. Hij is opgegroeid met het groene gedachtegoed. Wout woont in Zomergem en is leider bij Scouts Waarschoot en trainer bij Gymclub Waarschoot. Dit engagement wil hij doortrekken door zich verder in te zetten voor de jeugd en vrije tijd in Lievegem, maar ook voor de zwakkeren in onze maatschappij. Via deze weg hoopt hij iets te veranderen aan het heersend politieke klimaat en wil hij tonen dat er nood is aan een progressieve stem.

Plaats 4 ? Timon Hogenaar 

Timon is een jonge kandidaat van 27 die heel actief is binnen Jong Groen. Na enkele uitstapjes naar Frankrijk en Engeland wil hij nu volop inzetten op zijn idealen voor Lievegem. Hij pleit hierbij onder andere voor een sterkere jongerenwerking. Een jongerenwerking waarbij de gemeente steeds kritisch aftoetst wat de gevolgen zijn van het beleid op de jongeren: is er genoeg te doen in de gemeente? Hoe zit dat met betaalbare huisvesting? Wat doen we met de trek naar de stad en de potentiële ongelijkheid die dit met zich meebrengt? Daarnaast wil hij een uitstekende samenwerking realiseren tussen de drie gemeenten, maar ook binnen de ? zeer nieuwe ? groep Groen Lievegem. Met een achtergrond in de menswetenschappen pleit hij voor een open oor voor iedereen, waar mensen gehoord mogen worden en waar mensen er voor elkaar zijn. In het kort is dat waar Timon voor staat: een sterk betrokken gemeente die bouwt aan de toekomst, onze toekomst.