Stop geruzie op kap van de jeugd

15 Oktober 2013

Stop geruzie op kap van de jeugd

Het gemeentebestuur besliste een tijd geleden niet in te gaan op de vraag van Jeugdhuis 't Ende om hen een werkingstoelage te geven. Groen Waarschoot is het met deze beslissing niet eens. We steunen daarom volop de van de jongeren en geven suggesties aan het bestuur. Van het bestuur verwachten we dat het de jeugd niet schoffeert.acties

In een reactie op de jongerenacties schuift schepen van jeugd Martens (CD&V) alle verantwoordelijkheid van zich af en is schepen van financiën Van Hulle (Open VLD) ronduit cynisch. "Hun uitspraken maken ons echt kwaad", zegt Peter Cousaert, voorzitter van Groen Waarschoot. "We hebben trouwens wat voorstellen voor het bestuur waarmee het vooral in eigen portemonnee snijdt. Benieuwd of men creatief genoeg zal zijn om met onze voorstellen om te gaan."

Geruzie

Schepen van jeugd Martens (CD&V) ontloopt zijn verantwoordelijkheid door de zwarte piet door te schuiven naar coalitiepartner Open VLD. Hij zou wel willen, maar zijn medebestuurders van Open VLD zogezegd niet. Als lid van de sterkste fractie mogen we meer daadkracht verwachten. Hij is daarenboven eindverantwoordelijke voor het jeugdbeleid.

De aanvaring tussen de bestuurspartijen binnen het schepencollege beloven weinig goeds voor de toekomst van de verstandscoalitie tussen CD&V en Open VLD. Het versterkt het beeld van een ploeg die alle moeite heeft om hun geruzie binnenskamers te houden.

Een jeugdhuis is geen commercieel bedrijf

Schepen van financiën Van Hulle (Open VLD) verwijt de jeugd gebrek aan creativiteit. Dat is nochtans net wat deze jongeren (gesteund door een groep ouderen) hebben getoond door een jeugdhuis uit de grond te stampen. Een financiële bijdrage vragen aan het bestuur is geen uiting van een gebrek aan creativiteit, maar een redelijke vraag tegenoverhet engagement dat de jongeren nemen. Om de werking voldoende kwalitatief te maken is deze steun nodig.

In zijn bijzonder botte uitspraken schakelt Van Hulle de werking van een jeugdhuis gelijk aan de oprichting van een commerciële onderneming. Dit toont een totaal gebrek aan voeling met de werking van een jeugdhuis. Een jeugdhuis is geen jongerencafé dat volop de commerciële kaart moet trekken. Uiteraard moet men ook inkomsten halen uit activiteiten en drankverkoop. Maar als een jeugdhuis al haar inkomsten daaruit moet halen geraakt het haar opdracht kwijt als ruimte waar jongeren kunnen experimenteren, proberen en mislukken. Het moet een plaats zijn die jongeren versterkt en vertrouwen geeft.

Jongeren in de gemeenteraad

Een belangrijke verantwoordelijkheid ligt nu bij de jongeren in de gemeenteraad. Zij zijn degenen die de kaart van de jongeren moeten trekken. Durven zij dit thema opnieuw op de gemeenteraad brengen? Ook al gaat dit in tegen de belangen van hun eigen partij? Groen is zeer benieuwd of ze hun rol opnemen. Het is immers één van de redenen waarvoor ze in de gemeenteraad verkozen zijn.

Alternatieven

?Schepen Van Hulle vraagt zich af waar het geld moet worden gehaald om deze €4000 te financieren. We hebben een reeks suggesties voor hem:

1. Bestuur met twee schepenen minder. Vier bestuurders moeten volstaan om een kleine gemeente als Waarschoot te besturen. Dit betekent een jaarlijkse besparing van €56.855,844. Voor de volgende 5 jaar is dat een besparing van €284.279,22*;

2. Vraag aan de intercommunales om soberder te besturen. Laat de galadiners vallen en verlaag de zitpenningen. Dit kan de gemeentelijke bijdrage verminderen;

3. Schrap de zitpenningen voor de gemeentelijke adviesraad voor ruimtelijke ordening (Gecoro): de enige Waarschootse adviesraad waarvoor de leden een zitpenning krijgen.

Met deze bestuurlijke soberheid kunnen deze en vele andere noden worden gelenigd. Durft het college zo creatief te zijn?

Peter Cousaert

Voorzitter Groen Waarschoot

[email protected], 0477 70 56 89

 

* Berekening winst door schrapping twee schepenen:

- Jaarlijks loon schepen Waarschoot: €28.427,92

- Jaarlijks loon 2 schepenen: €56.855,844

- Op 5 jaartijd een besparing van €284.279,22