Studie ontsluiting haven Zeebrugge voorgesteld

01 Maart 2012

Vandaag werd in de commissie mobiliteit van het Vlaams Parlement nog een derde studie voorgesteld, deze rond de optimale ontsluiting van de haven van Zeebrugge.Op zich geen nieuwe studie, maar wel een analyse van de reeds bestaande studies hierrond.Als algemeen besluit werd gesteld dat de reeds genomen beslissingen rond ontsluiting via de weg en het spoor gerealiseerd moeten worden, en dat langs deze routes dan geen nieuwe maatregelen nodig zijn.De estuaire vaart moet worden uitgebreid. Volgens de studie zou de capaciteit van de binnenvaart nog moeten groeien.Prof. Vandevoorde stelde duidelijk dat een goede beslissing rond een eventuele verbreding van het Schipdonkkanaal, om ook de ontsluiting via de binnenvaart te verbeteren, maar kan genomen worden na een actualisatie van de huidige kosten-baten studies. Zo wordt in de huidige studie uitgegaan van een groei die 50% hoger ligt dan wat het volgens prognoses op basis van trends zou zijn. Op de vraag naar de noodzaak van een verbreding gaat deze studie  niet in.Verdere toelichting bij deze laatste 3 studies op 15 maart, op 19 april staat de politieke discussie gepland in de commissie.