Stuiver: de macht van de bouwpromotoren?

01 April 2015

Stuiver: de macht van de bouwpromotoren?

We verwezen in onze Groenkrant editie lente 2014 al naar de vele verkavelingen onder het huidige bestuur. Aan de plannen in Stuiver merken we dat Open VLD en CD&V de bescherming van de open ruimte niet hoog in het vaandel draagt. De buurt krijgt verkeersoverlast cadeau. De bouwpromotoren lijken altijd aan het langste eind te trekken.   Onze gemeente lijkt steeds meer op een kleine stad en doet afstand van 'den buiten'. Overal wordt zowat gebouwd in Waarschoot. Na de Stuiver staan nog tal van nieuwe verkavelingen op het programma.

 

Geen gevolg aan klachten

Maar liefst 58 buurtbewoners dienden samen een bezwaarschrift in tegen de plannen om tien bijkomende woningen te voorzien waar tot vandaag slechts één villa stond. Ondanks de verzuchtingen van de buurt vond de meerderheid een debat in de gemeenteraadszitting niet nodig.

Het landelijk karakter van Stuiver dat verloren gaat en de groeiende verkeersdrukte zijn de twee klachten van de buurtbewoners. Terecht stelt men dat de verkaveling niet overeenstemt met het Waarschootse structuurplan en dat door de plannen lintbebouwing ontstaat.

 

Fractieleider CD&V onthoudt zich

Opvallend is dat Dirk David, de fractieleider van CD&V, zich onthoudt bij de stemming tijdens de gemeenteraad, eveneens een teken aan de wand. Dit project mocht er nooit komen. Zijn onthouding wordt ingegeven door de verkeersdruk die de verkaveling teweeg brengt.

Wie de grond weet liggen, beseft goed dat de op- en afrit niet geschikt is om het verkeer van tien gezinnen op te vangen.

 

Macht bij bouwpromotoren?

Moraal van het verhaal! Men verkavelt er duchtig op los zonder rekening te houden met mobiliteit en het karakter van bepaalde gebieden. De bouwpromotoren krijgen heel weinig in de weg gelegd door het huidige bestuur.

Hoeveel verkavelingen zullen er nog bij komen? We vragen het bestuur duidelijkheid over de manier waarop het met verkavelingsaanvragen omgaat. Welke regels en normen hanteert men om de aanvagen wel of niet goed te keuren?