Vragen aan gemeentebestuur over patrimonium

11 Oktober 2013

Vragen aan gemeentebestuur over patrimonium

Groen Waarschoot diende donderdag 10 oktober enkele vragen in bij de gemeenteraad over het patrimonium van de gemeente. We zijn op zoek naar informatie om ons voorstel dat we deden over de priorij verder te concretiseren. Omdat het bestuur niet eens wenst na te denken over onze voorstellen. Aangezien het bestuur nog niet eens wenst na te denken over het , zullen we zelf ons voorstel verder uitwerken. Daarvoor hebben we echter informatie nodig die normaal op de gemeente aanwezig moet zijn. Deze informatie gaat in de eerste plaats over welke gebouwen (patrimonium) de gemeente heeft en hoeveel deze worden gebruikt door de verschillende verenigingen. Voor Groen is elk voorstel over de priorij immers verbonden met de beschikbaarheid van ruimtes voor activiteiten en vergaderingen voor de verenigingen in onze gemeente.

Groen-voorstel

Die informatie willen we nu inwinnen door deze vragen in te dienen bij het bestuur voor behandeling op de gemeenteraad van donderdag 24 oktober. 

We stelden volgende vragen:

1. Waaruit bestaat het gemeentelijk patrimonium?

2. Welk patrimonium is toegankelijk voor burgers?

a. Algemeen;

b. Welke voor vergaderingen?

c. Welke voor  evenementen?

3. Wat is de benuttingsgraad van vergaderruimten en plaatsen waar evenementen kunnen plaats vinden?

a. Aantal boekingen?

b. Grootte van de groepen per evenement?