Warm en succesvol nieuwjaarsfeest

17 Januari 2014

Warm en succesvol nieuwjaarsfeest

Op vrijdag 10 januari danste Groen Waarschoot het nieuwe jaar in. We deden dit in de aanwezigheid van fractieleider in het Vlaams Parlement en lijsstrekker voor Groen bij de verkiezingen van 2014, Elisabeth Meuleman, en meer dan 60 leden en sympathisanten. We kijken terug op een succesvolle editie met heel veel menselijke warmte. Voorzitter Peter Cousaert fileerde het gemeentelijk beleid en ging in op de manier waarop Groen in Waarschoot oppositie voert, op de zorgwekkende situatie van de vele verkavelingen. Maar ook op de geplande doorsteek naar de N9 en op de vele belastingen die de gemeente heft. Daarenboven kondigde hij een petitie aan om te pleiten voor een kiesbureau in het woon- en zorgcentrum De Linde bij de volgende verkiezingen. U kan de speech hieronder lezen of bekijken via

deze link

Contact: [email protected], 0477 70 56 89

 

Beste vertegenwoordiger van het volk, beste leden van andere afdelingen, beste leden en sympathisanten van Groen Waarschoot, beste vrienden

We zijn vandaag meer dan één jaar na de gemeenteraadsverkiezingen. Hoewel we geen zetel behaalden in de gemeenteraad - we wrijven het er nog een laatste keer in - hebben we onze bijna 400 stemmen als een mandaat van de kiezer opgevat. Een mandaat om te wegen op het beleid. Een mandaat om onze groene kijk op het gemeentelijk beleid te geven. We beslisten al snel om faire, maar harde oppositie te voeren. Niet cynisch. Opbouwend, maar ook zeer kritisch.

Een nieuwjaarsreceptie is het ideale moment om jezelf eens op de borst te kloppen. Iedereen ziet er op zijn paasbest uit, het humeur is goed en we hoeven niet al te kritisch te zijn. Dus zeg ik: we hebben de meest fantastische Groene afdeling van Vlaanderen en zijn de meest schitterende partij van Waarschoot. Dat we de beste afdeling van Vlaanderen hebben, blijkt ook uit de cijfers. 3,8 leden per 1000 inwoners hebben we. De op één na grootste afdeling van Vlaanderen als we het afzetten tegenover het aantal inwoners. Enkel  Merelbeke doet beter, maar die vreten we nog met huid en haar op. Kwestie van tijd. Dat we de beste afdeling zijn, kan enkel door de grote steun van onze Groenkrantendragers, leden (en hun bijdragen), fotografen op acties, mensen die vandaag achter de toog staan, onze politiek opbouwwerkster, enzovoort. We willen al deze mensen vanuit het bestuur hartelijk bedanken voor hun grote inzet. Daarenboven willen we alle andere Groene afdelingen bedanken voor hun aanwezigheid: Lovendegem, Kaprijke, Eeklo, Gent, Evergem en zelfs Merelbeke en Dendermonde.

Vrienden, we moeten eerlijk zijn, we maken ons zorgen over wat het nieuwe bestuur van Open VLD en CD&V met Waarschoot van plan is. Als men alles uitvoert wat er in het bestuursakkoord staat, zullen de grenzen van de leefbaarheid in onze gemeente worden bereikt. Men gaat er als het ware een experiment mee aan. Het lijkt te vertrekken vanuit een syndroom dat ook in andere gemeenten tot uiting komt. Waarschoot heeft financiële problemen. Waar haalt een bestuur haar inkomsten? Bij haar inwoners. Als Waarschoot meer inwoners heeft, zou een deel van de problemen zijn opgelost, zo redeneert men. Om meer inwoners te kunnen aantrekken, moet er verkaveling op verkaveling bijkomen. Om mensen aan te trekken is er ook nood aan extra jobs in onze gemeente. Dit kan enkel door de KMO-zone verder te ontwikkelen. Een KMO-zone in woongebied, vrienden. Dit was al een historische fout. Groen is uiteraard voor bedrijvigheid, maar niet in een kern van de gemeente. Het bestuur constateert dat door de uitbreiding van de KMO-zone veel vrachtwagens af en aan zullen rijden en besluit dat er een weg nodig zal zijn tussen de KMO-zone en de N9. Het gevolg is dat we voortdurend open ruimte inwisselen voor meer bakstenen en beton.

Waarschoot is een belastingsgemeente. Daar hebben de verschillende partijen aan meegewerkt. Het maakt echter geen verschil als de liberalen van Open VLD en de ondernemersvleugel van de CD&V het voor het zeggen hebben. Waarschoot heeft een zeer hoge algemene gemeentebelasting. Liefst €150 betalen we per jaar. De hoogste van het Meetjesland. Vergelijk maar eens met Eeklo waar men €89 betaalt. Die belasting is daarenboven nog eens onrechtvaardig, want of iemand het nu breed heeft of niet, of het een alleenstaande is of een tweeverdienersgezin zonder kinderen, de belasting is dezelfde. We hebben daarenboven nog eens zeer hoge aanvullende gemeentebelastingen (de zogenaamde opcentiemen). Eerlijk? Vandaag is een lastenverlaging op lokaal niveau onmogelijk. We pleiten daar ook niet voor, omdat we dan de financiële situatie van onze gemeente ontkennen. Maar wat zien we? We krijgen van het nieuwe bestuur een pak nieuwe retributies in de maag gesplitst. De prijs van de identiteitskaarten gaat omhoog. De prijs van de vuilzakken gaat omhoog. Enzovoort. We zien hier de oude Waarschootse ontdekking: de melkkoe.

Op de koop toe krijgen we een peperduur recyclagepark. Voor alle duidelijkheid: er is een probleem. Er valt iets voor te zeggen dat de prijs van het containerpark stijgt. Waarschoot is het enige containerpark dat zo weinig kost in de regio. Met alle gevolgen van dien. Er is sprake van een waar afvaltoerisme. Zoals je misschien weet heeft Waarschoot het grootste aandeel afval per inwoner in het Meetjesland. Met voorsprong. Dit is voor het grootste deel tot afvaltoerisme terug te brengen. We zijn ook voor het principe dat wie het meest vervuilt, het meest betaalt.

Maar dít is gewoon een manier om de Waarschotenaar verder te pluimen. Er komen geen compensaties, de algemene gemeentebelasting blijft even hoog. Vergeet ook niet dat de vroegere gemeentebelasting daarin zit vervat. Er zijn geen compenserende maatregelen. De vuilzakken worden duurder en er zijn geen maatregelen om ons afval terug te dringen. Gezamenlijke wijkcompostbakken in buurten waar mensen geen of een kleine tuin hebben, om maar één voorbeeld te noemen van wat zo'n maatregel zou kunnen zijn.

Vrienden, vergeet niet, die melkkoe bent u en ik. De slogan van Open VLD was: "meer doen, met minder". "Meer" is blijkbaar voor het bestuur. "Met minder", voor u en mij. Ondertussen kondigt het bestuur met de Passage een nieuw project op de oude jongensschool. Dit wordt een plaats waar alle cultuuractiviteiten worden samengebracht. Tegen het einde van de legislatuur zal het bestuur dan met veel bombarie de lintjes kunnen doorknippen. Maar heeft iemand een visie op cultuur gehoord? Waarschoot investeert al jaren liever in bakstenen dan in mensen. We kregen een sociaal huis van 2,5 miljoen euro, maar geen sociaal beleidsplan. Een nieuwe dorpskern, waarvoor men nu nog een mobiliteitsplan moet uittekenen.

Harde kritiek, maar positieve voorstellen.

- We deden een voorstel om De Priorij te redden;

- We verdedigden de jeugd op het moment dat ze door het bestuur met ondernemers werden vergeleken;

- Er was twee maand nadat Groen druk zette, eindelijk een beleidsplan. Zes maanden nadat de posten werden verdeeld;

- We schreven zelf een project voor kwetsbare mensen die moeilijk toegang vinden tot de arbeidsmarkt. Europa merkte dit op, want intussen krijgen we daarvoor Europees geld. Dit zal worden uitgevoerd in samenwerking met zeven andere gemeenten in het Meetjesland.

Onze verwondering was echter groot toen ons voorstel om een kiesbureau in te richten in Woon- en zorgcentrum De Linde bij de volgende verkiezingen werd afgeschoten. Ons burgerinitiatief werd weggewuifd door Open VLD en CD&V. Het zou nochtans betekenen dat bewoners zelf in staat zouden zijn hun stem uit te brengen bij de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen. Eén van de belangrijkste argumenten van de burgemeester was dat het grootste deel van de bewoners dementerend zijn. En dat terwijl slechts één op vijf dement is. Dit toont een groot misprijzen tegenover de oudere bevolking van Waarschoot. En vooral schrik dat CD&V een deel van haar volmachten zou verliezen bij de verkiezingen. Want laat ons wel wezen, daar gaat het om. Om verder druk te zetten starten we een petitie, die u vandaag al kan ondertekenen.

U ziet, beste vrienden, het nieuwe bestuur doet het niet goed. Maar laat ons dat er ons vanavond niet van weerhouden er een gigantisch feestje van te maken.