Windmolens dossier Electrawinds: negatief advies

15 Augustus 2010

Electrawinds heeft opnieuw een aanvraag ingediend voor zes windmolens tussen Hansbeke brug en Lovendegem brug. Ook in dit dossier kunnen we vanuit Groen! geen positief advies geven, omdat met een aantal zaken geen of onvoldoende rekening is gehouden:- zo lopen er tussen geplande molens 2 en 3 3 gasleidingen en is er 400m verder een ondergronds gasstation

- molen 3 staat in overstromingsgebied

- een aantal molens staat te dicht bij woningen ingepland waardoor er hinder kan optreden van slagschaduw, geluidsoverlast en het oranje knipperlicht

- het historisch landschap Ro behoort tot één van de 46 potentiële stiltegebieden van Oost-Vlaanderen. Op het grondgebied van Zomergem zijn 3 potentiële stiltegebieden aangeduid (Drongengoed-Keigatbossen, het Leen en het historisch landschap Ro). Volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is een stiltegebied een gebied van tenminste1 km² waarin de geluidsbelasting door toedoen van menselijke activiteiten zo laag is, dat het ervaren van de in dit gebied heersende natuurlijke geluiden niet of nauwelijks verstoord wordt. Het plaatsen van 3 windturbines zou zeer nadelige invloed hebben inzake geluidsoverlast

- Hoge aanwezigheid watervogels. Het kanaal Gent-Oostende t.h.v. de zwaaikom aan het Sas en het gedeelte tussen het Sas en Hansbeke-brug is een pleisterplaats voor diverse soorten watervogels. De nabijheid van enkele vijvers en veedrinkpoelen en het foerageren tussen deze verschillende waterpartijen maken dit gedeelte voor de watervogels zo uniek. Grote aanwezigheid van fuut, dodaars, waterspreeuw,allerlei soorten eenden en ganzen, zwanen, meerkoeten? De natte weilanden op Ro zijn een druk bezochte plaats voor weidevogels zoals o.a.watersnip, regenwulp,wulp, kievit, gele kwikstaart, witgatje, tureluur en scholekster. Door de plaatsing van windturbines zal verstoring optreden en zullen een groot aantal vogels wegtrekken of verongelukken

- Slaap-en broedplaats standvogels: De omringende bosjes aan beide zijden van het kanaal, op grondgebieden Zomergem en Nevele dienen als slaap- en broedplaats voor duizenden vogels, zoals roeken, holenduiven, bosduiven, kauwen, buizerds, sperwers. Door de plaatsing van windturbine 3, pal tussen deze 2 bosjes, zullen deze vogels hun slaapplaats elders moeten zoeken.

In bijlage vindt u een voorbeeldbrief die u kan afdrukken en ondertekenen en aan het college van burgemeester en schepenen overmaken om bezwaar in te dienen.

De uiterlijke datum hiervoor is 25 augustus.

Ook het feit dat deze aanvragen net in vakantieperiode ingediend worden vinden we een spijtige evolutie.