Zomergem investeert in verkeersveiligheid? Laat ons niet lachen!

24 Juli 2013

Zomergem investeert in verkeersveiligheid? Laat ons niet lachen!

Groen Zomergem blijft zich verbazen in de wijze waarin het Zomergemse bestuur invulling geeft aan zijn verkiezingsbeloften. In het CD&V programma konden we ons zeker vinden in de zienswijze op een betere inspraak en vooral het respecteren van het STOP-principe (stappen-trappen-openbaarvervoer-privévervoer) in het kader van de verkeersveiligheid.Na de eerste 6 maanden CD&V meerderheid moeten we tot onze grote spijt vaststellen dat:

- die inspraak voor verbetering vatbaar is: waarom moet een adviesraad samen geroepen worden na beslissingen en waarom moet dat op momenten waarop werkenden, die niet van politiek verlof kunnen genieten, zich moeilijk kunnen vrij maken?

- CD&V een vragenhalfuurtje voor elke gemeenteraad niet wil invoeren. Waarom niet? Schrik voor kritische vragen?

- de verkeersdrempels in de Guido Gezellestraat  zijn weggehaald op een plaats waar er volgens de vaststellingen tot 120 km/u wordt gereden, binnen de bebouwde kom; en waar fietsers noch voetgangers een plek hebben??.een precedent?

- de Schauwbroekwegel (verbinding Azaleastraat-Schipdonkkanaal)dan toch NIET aangelegd wordt!!

Als voornaamste reden voor het niet aanleggen van de wegel wordt een hoge kostprijs van 10000 euro aangegrepen.

Om de verkeersborden 'bebouwde kom' en 'zone 30', welke allen nog voldoende leesbaar en zichtbaar waren, te vervangen, was er blijkbaar wel voldoende geld beschikbaar.

Nochtans zijn er op de technische dienst al materialen voor aanwezig. Daarnaast hoeft het openstellen van de wegel niet met hoge kosten gepaard te gaan: indien er minder middelen zijn, kan er ook een wegel zonder verharde bedding komen. De kostprijs daarvan is allicht maar een fractie van de kost waar schepen Spinel naar verwijst.

 

De verbinding Azaleastraat-Schipdonk kadert in het tragewegenplan; deze wegel wordt voor 30% gesubsidieerd door de Provincie Oost-Vlaanderen. Bovenop krijgt Zomergem nog eens 4000 euro voor de inrichting van de wegel.

Het regionaal Landschap Meetjesland begeleidde de gemeente de voorbije jaren om de nodige vergunningen aan te vragen en een subsidiedossier in te dienen.

We mogen absoluut niet vergeten dat de provincie reeds in 2006 heeft beslist dat de wegel er MOET komen, hij staat opgenomen in de atlas van buurtwegen. Het bestuur steekt zich nu weg achter 'de buurt'; maar sinds 2010 bij de eerste opening van de wegel was het duidelijk dat CD&V Zomergem deze wegel gewoon niet wil.

Nu is hun moment gekomen dat ze dit veilig en natuurlijk traject kunnen afblazen?.

Groen laat dit hier niet bij!