Zomergem onder hoogspanning

18 Maart 2011

Een van de taken van Elia is zorgen voor de infrastructuur om elektriciteit van de producenten naar de gebruikers te krijgen. Het bedrijf heeft momenteel twee projecten lopen waar onze gemeente in betrokken is. Het eerste is Stevin: een nieuwe hoogspanningsleiding van Zeebrugge tot Zomergem.

Daarnaast is er Horta: een nieuw hoogspanningsstation op de grens met Lovendegem, aan tuincentrum Intratuin,waar de 2 hoogspanningsleidingen mekaar kruisen.

Beide projecten dienen onder andere om de offshore windparken te kunnen aansluiten op het net en om op termijn ook stroom uit Groot-Britannië, waar men grote overschotten groene stroom verwacht,naar hier te kunnen halen.

De bedoeling is om de bestaande hoogspanningslijn van 380kV die nu al in Zomergem loopt door te trekken naar Zeebrugge, en dit vanuit het knooppunt Zomergem/Eeklo dat er vandaag al is.

Onder meer daarom is er een nieuw hoogspanningsstation nodig, eventueel in Zomergem, en een in Zeebrugge, en een bijkomende lijn van Eeklo naar Zeebrugge. Een van de bestaande lijnen naar Brugge zou dan ook verdwijnen.

Verder wordt de lijn van Zomergem naar Eeklo verzwaard en verdubbeld, met op de bestaande pylonen dan langs beide zijden leidingen (dit is de leiding van aan Intratuin over Langeboeken, Korteboeken, Kerhoek en Meirlare naar Eeklo).

Een alternatief is om deels onder de grond te werken, maar ook dat heeft nadelen. Zo gaat de aanleg gepaard met een strook van 40 meter breedte voor de werken. Uiteindelijk is er nog een strook van 15 meter waarop er niet gebouwd mag worden. De kosten zullen hoger zijn als er problemen zijn aan die leiding en er zal meer bedrijfsonzekerheid zijn. Aan beide zijden waar de lijnen uit de grond komen, moet er dan hoe dan ook opnieuw een station gebouwd worden. Twee in dit geval, want er lopen twee sets leidingen, die ook elk 2 hectare innemen. De kostprijs ligt bovendien zeven à tien keer hoger dan bovengronds. Die zou verrekend moeten worden in de distributietarieven,wat de stroom duurder maakt. Ook aan het grondoppervlak is er dan nog straling.

De projecten gaan bovendien gepaard met nieuwe pylonen en extra gebouwen.

Het station in het Hortaproject zou een gebouw zijn van 67 meter lang, 14 meter breed en 16 meter hoog. Geen enkele gemeente ziet graag een bouwwerk van dergelijke omvang verschijnen. Als blijkt dat Zomergem uiteindelijk de beste locatie is om dit te realiseren, moet de impact op de omgeving en de open ruimte zo klein mogelijk blijven. Een gebouw van dergelijke omvang kun je echter niet zomaar verstoppen.

Het hoogspanningsstation zou eventueel ook in Langerbrugge kunnen komen. Groen! vindt dat het daar in de industriezone beter past dan in landbouwgebied in Zomergem.

Groen! is uiteraard voorstander van duurzame groene energie, zoals windenergie. Er is dan ook nood aan een beter elektriciteitsnet, zodat alle nieuwe projecten voor het opwekken van stroom gemakkelijker aangesloten kunnen worden.

Vandaag is het net nog teveel voorzien op transport van stroom vanuit de kerncentrales.

In 2009 al werd voor Horta beslist dat er geen MER sudie nodig was.

De aanvraag daarvoor vind je hier en de beslissing hier.

Met betrekking tot het Hortaproject loopt er van 18 maart tot 16 mei 2011 een openbaar onderzoek rond het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het neerplanten van dit gebouw in Zomergem, waarbij elke burger zijn opmerkingen,bezwaren of adviezen kan indienen.

Meer informatie via deze link

Bijkomende informatie vind je via volgende links:

- Voor Stevinproject: leidingen tussen Zeebruggen en Zomergem: via deze link

- Voor Hortaproject: hoogspanningsstation Zomergem: via deze link Hier onder andere ook simulaties van de groenschermen die men wil aanleggen. Dit zou in samenwerking met Regionaal Landschap Meetjesland gerealiseerd worden.

Als u bij het plan adviezen, opmerkingen of bezwaren wilt formuleren, dan moet u dat schriftelijk doen, tegen ontvangstbewijs bij het gemeentebestuur. U kunt ook een brief met adviezen, opmerkingen of bezwaren aangetekend ?versturen naar de Vlaamse Commissie voor de Ruimtelijke Ordening(VLACORO), Koning Albert II-laan 19, bus 13, 1210 Brussel.