ZOMERGEMSE MILIEUDIENST GESLAAGD

06 December 2012

De Zomergemse milieudienst, onderdeel van de gemeentelijke diensten, is er opnieuw in geslaagd de toelagen inzake de milieuovereenkomst te behalen. Zomergem heeft met het Vlaams Gewest de Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 inzake milieu afgesloten. Zo engageert de gemeente zich om binnen de vooropgestelde termijn een aantal doelstellingen te bereiken rond de thema's afval, milieuverantwoord productgebruik, water, hinder, energie, mobiliteit, natuur en duurzame ontwikkeling. De goedkeuring van de rapportering van 2011 betekent de toekenning van subsidies ter waarde van 35.000 euro. Op deze manier kan de milieudienst haar acties en sensibilisering rond milieu en duurzaamheid in Zomergem verder zetten.